Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Dobré Pole (obec) [4493]Český název obce, jeho chorvatský a i německý ekvivalent naznačují úrodnost půdy v katastru obce, což se dá pouze potvrdit, protože kvalita půdy je skutečně dobrá. Vesnice se nachází při státní hranici s Rakouskem, na jihu ji ohraničuje železniční tra? Břeclav – Znojmo a na severu jí prochází silnice rovněž Břeclav -  Znojmo.

Na jihu obce se nachází malý rybníček, který bezprostředně sousedí s přírodní rezervací Slanisko Dobré Pole, které je jednou z posledních lokalit slanomilných společenstev vzácných a chráněných druhů rostlin nejen na jižní Moravě, ale i ve střední Evropě.

Na severovýchodě katastr zasahuje do pahorkatiny, kde byla zřízena národní přírodní památka dunajovické kopce, která chrání mnoho druhů vzácných organismů. Na mírných svazích těchto kopců se nachází jedny z nejkvalitnějších viničních tratí na jižní Moravě.

Vesnice je původu kolonizačního z první půle 13, století. Poprvé se v písemných pramenech vyskytuje až v roce 1350, kdy je uváděna u drnholeckého panství s nímž sdílela osudy až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Od roku 1850 náležela k soudnímu i politickému okresu Mikulov. Dne 8. října 1938 byla obsazena německou armádou, válka zde skončila 23. dubna 1945. Od roku 1960 patří do okresu Břeclav.

Po zpustnutí vesnice v 15. století byla ves znovu osídlena v letech 1569 – 1571 charvátským obyvatelstvem vedle dalších kolonistů českého a německého původu. Až v roce 1938 se řada zdejších Charvatů přihlásila k německé národnosti a nezřídka se tito Charváti dobrovolně přihlásili ke službě v německé armádě. Toto byl jeden z hlavních důvodů, proč byli po válce Charvaté označeni za státně nespolehlivé občany a násilně vystěhováni. Noví kolonisté pocházeli z Valašska, Hodonínska a Břeclavska.

Počet obyvatel obce kolísá kolem 400.

V obci je památkově chráněn farní kostel sv. Cecilie z 18. století, jemuž předcházela stavba drobné kaple. Dále se v obci nachází socha sv. Floriana, sochy sv. Jana Nepomuckého, kříž z roku 1835 u kostela a kaplička v polích za obcí. Nově byl v obci vztyčen dřevěný kříž při příležitosti konání církevních misií v roce 2006.

Škola v obci existovala od roku 1790. Počátkem školního roku 1919 byla tato škola zřízena jako první česká škola na mikulovsku. První český řídící učitel J. Ptáček se stal vedle významé osobnosti p. faráře Al. Malce nejpřednějším buditelem dopropolských Charvatů. Dnes již škola není v provozu. Děti navštěvují školu v Březí. V obci je v provozu mateřská škola.

Znak a prapor byly obci uděleny v roce 1999 a vycházejí z původního pečetidla v jehož poli bylo srdce z něhož rostly dva listy a tři květy.

Obec Dobré Pole je obec zemědělská – vinařská. V současné době vyvíjí v obci aktivity tyto firmy : Poštovna + prodejna , Prodejna smíšeného zboží Jednota, Hostinec DEPO, Metallan kovovýroba, Stolařství Bursík, Auto a pneuservis Rakovský, Autoservis Houser, Prodej cukru Rakovský. Zemědělskou výrobu provádí v katastru obce v největší míře Mikros-vin Mikulov.

Přímo v obci nesídlí žádná vinařská firma, i když ve viničních tratích vlastní vinohrady významné tuzemské firmy. Vinařskou tradici stále zachovává množství drobných vinařů.

Vinné sklepy se v největší míře nachází v lokalitě za nádražím (rybníkáři) a „Za Vedrovým“ (potůčkáři). Kvalitu produkovaných vín nech? posoudí návštěvníci.

Prameny: Brána do kraje, Emil Kordiovský, Jiří Danihelka


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Dobré Pole (obec) Břeclav(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)