Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Bořetice (obec) [4486]Obec leží v údolí Trkmanky. Na severu zasahuje její katastr k lesnímu komplexu teplomilných doubrav a panonských dubohabřin, na jehož okraji se nachází přírodní rezervace Zázmoníky (jediná lokalita včelníku rakouského na Moravě) a rozsáhlá plocha stepních lad. Fragmenty teplomilné stepní vegetace najdeme i jinde na mezích mezi zemědělskými kulturami.

Archeologické nálezy z katastru obce kladou nejstarší osídlení do doby bronzové s lidem kultury protoúnětické a únětické, kam je datován i hromadný nález 36 bronzových hřiven. Slovanské osídlení zde zatím není doloženo a zdá se, že staré historické jádro vsi vzniklo podél cesty k Vrbici, dosedající kolmo na významnější komunikaci vedoucí z Kobylí do Velkých Pavlovic. V místě křížení cest vznikla náves a na jejím severním konci byl později postaven kostel.

První písemná zmínka o Bořeticích pochází z roku 1222, kdy je ve vsi Poratiz jmenován dědičný rychtář Wido – Vít. V roce 1341 se část vesnice dostala do majetku významného moravského rodu pánů z Kunštátu. Po celé řadě dědických změn v držení vsi získal zboží v roce 1617 Zdeněk Žampach z Potenštejna. Tím byla obec spojena s hodonínským velkostatkem, jehož osud sdílela až do zániku patrimoniální správy v roce 1848. Po zřízení okresů patřily Bořetice v letech 1850-1938 k politickému i soudnímu okresu hustopečskému, v letech 1938-1942 k oddělením okresů Brno-Židlochovice a Klobouky, v letech 1942-1945 k politickému okresu Hodonín, poté opět k okresu Hustopeče a od roku 1960 jsou součástí okresu Břeclav. V soudní správě podléhala obec soudním okresům Hustopeče (1850-1938), Klobouky (1938-1945) a znovu Hustopeče (1945-1949).

Bořetice se 60 osedlými sedláky patřily před třicetiletou válkou mezi menší sídliště. Již v roce 1605 byla ves i s kostelem vypálena uherskými povstalci Štěpána Bočkaje. Následující třicetiletá válka v letech 1618-1648 znamenala pro kraj v okolí Bořetic pohromu, neboť v Bořeticích samých zůstalo jen 7 osedlých gruntů a ves patřila k nejvíce zničeným sídlištím na teritoriu nynějšího okresu Břeclav. V roce 1716 sedělo na půllánu 12 a na čtvrtplánu 10 sedláků, chalupníků bylo 11, tedy celkem 33 rodin, což byla přibližně polovina počtu osedlých z doby před sto lety. Až v roce 1763 při prvním sčítání lidu za Marie Terezie žilo v obci 320 osob v 76 rodinách. Podle aktuálních údajů žije v současné době v Bořeticích 1.326 obyvatel v 511 domech.

Vlastní škola byla v obci zřízena až v roce 1829, do té doby chodily děti do Velkých Pavlovic. Dnes je zde pouze mateřská škola a neúplná základní škola (1. – 5. ročník). Vyšší stupeň navštěvují děti povětšinou ve Velkých Pavlovicích.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Bořetice (obec) Břeclav
obec, osada Bořetice (obec) Pelhřimov(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)