Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Karlovarský kraj » okres Cheb » hřbitov, pohřebiště, hrobka » Židovský hřbitov - Úbočí (hřbitov)

Židovský hřbitov - Úbočí (hřbitov) [44818]

Kulturní památka (KP)

Navštivte Virtuální hřbitov a zavzpomínejte na ty, kteří spoluvytvářeli dějiny. Podílely se svou měrou na tom, jak obec či město vypadá dnes.

Hřbitov používaný patrně od 30. let 19. stol. do poč. 20. stol. Nestarší dochovaný náhrobek pochází z r. 1834 a nejmladší z r. 1903. Slohově jsou od pozdně barokních, přes klasicistní a historizující až k náznakům moderny, některé jednoduché, neslohové.

Jde o vysoce autenticky dochovaný areál venkovského židovského hřbitova. Důležitým faktem je historická uzavřenost tohoto celku. V architektuře jednotlivých náhrobků lze sledovat postupnou proměnu estetického cítění místní náboženské obce. Nacházíme zde celou škálu uměleckých přístupů – od klasicistních, přes historizující až po ozvěny moderny. Výjimkou nejsou ani neslohové architektonické postupy. Jedná se zároveň o důležitý hmotný pramen umožňující podrobné studium demografického a sociálního vývoje místní židovské komunity – a to od počátku 20. let 19. století až do samého závěru 19. století. Zachované náhrobky jsou taktéž cenným pramenem pro studium specifické ikonografie této náboženské minority.

Areál židovského hřbitova se nachází v lese asi 150 m jižně od obce. Lokalita v blízkosti pozůstatků středověkého hradu Boršengrýn. Hřbitov má půdorys nepravidelného čtyřúhelníka o rozměrech asi 19,1 x 31,2 x 22,1 x 30,7 m. Je obehnán kamennou ohradní zdí. V areálu hřbitova se do současnosti zachovalo 71 ks náhrobků a 3 ks jejich torz – podstavců pro náhrobky. Náhrobky jsou rozmístěny v 12 nepravidelných řadách. Tyto řady jsou orientovány ve směru jihozápad – severovýchod. Čelní strany náhrobků jsou přitom obráceny k jihovýchodu. 56 ks náhrobků má čitelný nápis. 70 ks náhrobků je provedeno z různých typů místní žuly. Pouze jeden náhrobek je z vápence. Jeden samostatný podstavec je zhotoven ze žuly a dva z betonu. Konkrétní autorství je známo pouze u jednoho z náhrobků, náhrobek č. 54. Jeho zhotovitelem byl B. Kočandrle z Přeštic. Plocha hřbitova je přístupná přes vstup, který se nachází v severozápadní části ohradní zdi. Ohradní zeď je provedená jako zděná z lomového kamene, převážně žuly. Plocha hřbitova je pravidelně udržovaná, bez náletových dřevin (s výjimkou 1 ks vzrostlého smrku). Areál hřbitova sloužil pro účely židovské náboženské obce v Úbočí. V průběhu fungování nekropole zde bylo patrně pohřbeno kolem 200 osob. Patrně nejvýznamnější osobou, která je úbočském hřbitově pohřbena je rabín Simon Heinsfurth z obce Labuť u Tachova. V Úbočí tento muž ovšem působil již jako rabín na odpočinku. Asi nejvýznačnějším datem soudobé historie hřbitova je rok 2005, kdy došlo k opětnému vztyčení většiny jeho náhrobků.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)