Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Osoblaha (obec) [4467]Charakteristika Osoblahy a okolí v doslovném znění podle Ottova slovníku naučného, vydaného v letech 1888-1909 ve 28 svazcích s odvoláním na dílo Vlastenecké putování po Slezsku dr.Fr.Slámy:

"Osoblaha (Hotzenplotz), město a moravská enkláva ve Slezsku, na řece t.jm. a na trati (Třemešná - Osoblaha) Mor.-slezské dráhy, v hejtmanství krnovském, má 353 domů, 2803 obyvatel, jako obec polit. 410 domů, 3395 obyvatel (r.1890); v městě jest okr.soud, komissařství fin.stráže, celní úřad (II.tř.), pošta, telegraf, krásný děkanský kostel s.Maří Magd., hřbitovní kostel sv.Mikuláše, radnice 5tř. obecná a 3tř. měšťanská škola pro chlapce a dívky, nemocnice, lékárna, spořitelna, spořitelní a zálož.družstvo, akc. cukrovar, sirkárna, výroba zboží pleteného a stávkového, svíček, mýdla, lihových nápojů, 5 mlýnův a výroční trhy. Tu a v okolí paličkování krajek a značná výroba lněného a bavlněného zboží. Opodál města popl. dvůr. - Území osoblažské od dob nepamětných jako statek náleželo k biskupství olomouckému, tudíž k Moravě. Když pak Opavsko odděleno od Moravy, zůstaly statky biskupské v deskách moravských, jež Marie Terezie přidělila krajským úřadům v Olomouci a v Přerově. Teprve císař Josef II. Připojil statky tyto krajskému úřadu krnovskému. R.1850 přivtěleny všechny moravské enklávy soudní a polit. správě do Opavy, daně zvláštními knihami vedené odvádějí se do Moravy a obyvatelé volí na sněm moravský jednoho poslance. Osoblaha byla již ve XII.století městem; r.1389 biskup Mikuláš udělil obyvatelům právo, by mohli odkazy činiti, ale jen ve prospěch obyvatelův osoblažských, biskup Václav Králík povolil (r.1415) obyvatelům, poněvadž město veliké nehody stíhaly, že mohou každého řemeslníka za měšťana přijmouti a také židům dovoliti v městě pobyt. - Okres osoblažský má na 127,38 km2 23 obcí pol. 34 obcí míst., 1940 d., 13.364 Němců a katolíků (1890)." 
 
Dnešní obec Osoblaha bývala důležitým historickým městem, později významným průmyslovýa kulturním střediskem širokého okolí. Obec byla známá již v roce 1233 jako středisko rozlehlého panství Olomouckého biskupství, v roce 1251 získala městské právo s rozsáhlými pravomocemi. Město bylo opevněno a nadáno mnoha výsadami, čímž byl položen základ ke vzniku pozdějších takzvaných "Moravských enkláv ve Slezsku " . Význam města ještě vzrostl, když se osoblažský hejtman stal správcem všech biskupských statků na Opavsku. Za dobu své existence byla Osoblaha několikrát vypleněna nájezdníky, zničena požáry, morem a povodněmi, ale vždy se z těchto ran vzchopila k dalšímu rozkvětu. Až poslední pohroma v podobě 2.světové války město téměř srovnala se zemí. 90% budov již nebylo možné obnovit a nastalo skoro úplné vysídlení obyvatelstva. Vše završil rok 1960, kdy Osoblaha ztratila titul města.  
 
 
Stojí za zmíňku, že před rokem 1939 bylo v Osoblaze pět mlýnů, cukrovar, pivovar, krajkářskáškola, rybářský revír, plynárna, okresní soud, muzeum, sirkárna, tiskárny, cihelna a další.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Osoblaha (obec) Bruntál(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)