Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Brno-venkov » architektonická zajímavost » Bratrský sbor - Ivančice (sbor)

Bratrský sbor - Ivančice (sbor) [44535]

Kulturní památka (KP)

Torzálně dochovaný soubor staveb a pozemků z kulturního hlediska mimořádně významného raně novověkého bratrského sboru v Ivančicích představuje vysoce hodnotnou stavební a kulturně-historickou památku.

Soubor dochovaných stavebních pozůstatků Bratrského sboru v Ivančicích tvoří archeologicky odkryté zakonzervované lomové zdivo modlitebny na severovýchodě areálu s částečně dochovaným půdorysem stavby, hranolová věž přiléhající k novější budově č.p. 360 na severozápadě a volně stojící dvorní stavení, které tvořilo dřívě k východu vybíhající křídlo nyní zbořené a zcela odstraněné budovy na pozemku parc.č. 150/1. Dochovaný půdorys modlitebny odpovídá jednolodní stavbě s odsazeným polygonálním presbytářem zpevněným opěráky, v místě navázání lodi se v nízké přepažující zídce nachází nevysoko nad zemí segmentový cihlový záklenek. Východně od závěru modlitebny se nachází nadzemní lomové zdivo studny kruhového půdorysu. Hranolová věž, k jejímuž západnímu průčelí je přistavěna novodobější budova č.p. 360 navazuje na nízkou zídku, která tvoří patrně linii západního průčelí modlitebny. Hranolová věž s nárožími armovanými v omítce je členěna ve spodní části neomítaným předstupujícím soklem z lomového zdiva ukončeným cihlovou zarovnávkou a římsou z cihlových tvarovek s oblounovou profilací a v horní části kordonovou římsou. Věž je završena stanovou střechou s námětky s prejzovou krytinou. Ve dvoře volně stojí přízemní budova obdélného půdorysu ze smíšeného zdiva krytá valbovou střechou. Na západní straně, kde původně stavení dále pokračovalo a navazovalo přibližně v pravém úhlu na dnes již neexistující severojižně orientovanou budovu na pozemku parc.č. 150/1, je stavení ukončeno štítovým průčelím, ze kterého v přízemí vybíhají napatrná rezidua zdí, mezi nimiž je patrný otisk zdiva dvou půlkruhových záklenků původních valených kleneb dvoutraktové budovy. Průčelí budovy s fragmenty téměř zcela zničeného omítnutí jsou prolomena pravoúhlými okenními otvory a segmentově zaklenutým a pravoúhlým vstupem. Střešní krytinou je bobrovka.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)