Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Strakonice » historická budova » Správcovský dům - Litochovice (stavba)

Správcovský dům - Litochovice (stavba) [44436]

Kulturní památka (KP)

Správcovský dům čp. 1 v Litochovicích představuje velmi vzácně dochovaný typ objektu, reprezentující malé neopevněné šlechtické sídlo z první čtvrtiny 16. století. Správcovský dům patřil do roku 1850 pražské hradní kapituli. Památkově cenná je dochovaná jednotraktová dispozice se zachovalými historickými konstrukcemi v přízemí i v patře. Jedná se o valenou klenbu s trojúhelnou výsečí, o trámové stropy s prkenným záklopem a o trámový strop s prkenným překládaným záklopem s okosením. Velmi cenný je zachovalý kamenný portál s pruty a výžlabky ve východním průčelí, který je datovaný do první čtvrtiny 16. století. Dům je významný i z urbanistického hlediska.

Bývalý správcovský dům čp. 1 se nachází uprostřed obce v blízkosti hlavní komunikace do Volyně a do Bavorova. Dům je orientován hlavním vstupním průčelím k východu. Na západní straně byl k domu dodatečně přistavěn patrový přístavek. Předmětem památkové ochrany je vlasní patrový dům s patrovým přístavkem na západní straně. Památková ochrana se nevztahuje na pozemek. Jedná se o patrovou budovu na obdélném půdorysu s patrovým přístavkem na západní straně a s vystupující severní částí na východní straně. Dům je z části podsklepený, pod severní částí podélné budovy. Dům i s přístavkem je zastřešen valbovou střechou, která je kryta eternitovými šablonami.

Obvodové zdivo domu je kamenné, obezdívky u oken a vysprávky jsou cihelné. Průčelí domu mají patrny dvě vrstvy omítky, starší je bílá s červenými pruhy v nárožích, s lemy kolem oken a mladší je oranžově okrová s bílými pruhy v nárožích a s lemy kolem oken a se zvýrazněnými římsami. Východní vstupní průčelí je hladké, nepravidelně čtyřosé a severní dvouosá část výrazně předstupuje. Omítka je ve špatném technickém stavu, na některých místech zcela chybí. Přízemí ustupující jižní části je prolomeno dveřním otvorem v pravoúhlém kamenném portálu. Kamenný portál s výžlabky a s přetínací profilací odpovídá době vzniku, první čtvrtině 16. století. Uvnitř portálu jsou jednokřídlové dveře, nové. Patro je prolomeno okenním otvorem s lemováním po obvodu v omítce a zcela vpravo dveřním otvorem s lemováním po obvodu. Okno je dvoukřídlé, členěno na osm polí a je osazeno v líci fasády. Na fasádě se zachoval otisk po schodišti do patra, na pavlač, k dveřnímu otvoru. Dveře rámové. Přesah střechy ustupující části tvoří zápraží, které je podbito prkny. Předstupující část je prolomena dvěma okenními otvory v přízemí i v patře. Okna jsou dvoukřídlá, osazena v líci fasády a v přízemí jsou členěna na šest polí, v patře na osm polí. Severní průčelí je jednoduché s dveřním otvorem v přízemí. Dveře svlakové v dřevěném ostění. Nad dveřmi se uplatňuje přístřešek. Západní dvorní průčelí je trojosé, středovou osu tvoří předsazený přístavek. Průčelí je na severní straně překryto novým přízemním přístavkem s pultovou střechou, který není předmětem památkové ochrany. Fasády podélné budovy jsou hlaké, bez profilací a členěna okenními otvory. Předsazený přístavek je členěn lizénovým rámem v přízemí i v patře a je ukončen korunní fafiónovou profilovanou římsou. V přízemí je přístavek prolomen dveřním otvorem, kde jednokřídlé svlakové dveře. Nad vstupem je pultový přístřešek bez památkové ochrany. Předsazený přístavek je prolomen na severní a jižní straně okenním otvorem s polokruhovým ukončením. Jižní průčelí podélné budovy je hladké, bez profilací a prolomeny okenním otvorem v přízemí i v patře. Okna dvojitá, dvoukřídlá a členěna na osm polí. Okna jsou osazena v líci fasády.

Správcovský dům je ve špatném stavebně-technickém stavu.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)