Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Moravskoslezský kraj » okres Bruntál » město, městys » Andělská Hora (město)

Andělská Hora (město) [4439]


    další pojmenování: [de] Engelsstadt

Andělská Hora, německy Engelsstadt - Andělské město, později nazývané Engelsberg - Andělská Hora, leží v Moravskoslezském kraji v okrese Bruntál, rozloženo v údolí nedaleko nejvyššího vrcholu Hrubého Jeseníku - Pradědu. Bylo založeno jako horní (hornické) město kolem roku 1540. Současně obdrželo znak, jenž obsahuje prvky erbu Bruntálských z Vrbna. Znak je popisován: zlatým břevnem dělený štít, v červeném horním poli tři zlaté lilie. V dolním modrém poli zkřížená hornická kladívka a horník s kolečkem. Osídlování lokality začalo již desetiletí před založením města. První zpráva o dolování z Andělskohorského revíru pochází z roku 1515. Další zpráva potvrzuje existenci dřevěného kostela již v roce 1500. Majitelé panství Bruntálští z Vrbna vytýčili roku 1552 staveniště města a bylo započato se stavbami. Roku 1556 bylo město předáno zakladateli zástupcům samosprávy. Město bylo založeno na staré obchodní cestě z Vídně do Vratislavia byla tu zřízena poštovní stanice k přepřahání poštovních vozů. Jednopatrová radnice byla středem města od roku 1629 až do požáru v roce 1732. Panství v roce 1621 převzal Řád německých rytířů a vytvořil zde svoji významnou državu. Během třicetileté války došlo k úpadku celé oblasti a i přes útlum v dolování držela Andělská Hora krok s Bruntálem. Zhošení hospodářské prosperity města po roce 1872 bylo zapříčiněno zprovozněním " Moravsko - Slezskou centrální drahou " ze které profitoval Bruntál. Těžká doba byla v roce 1633, kdy v této oblasti řádil mor a prudce se snížil počet obyvatelstva. Roku 1641 založili pravděpodobně Švédové táhnoucí krajem požár, kdy shořela třetina města i s dřevěným kostelem. "Květná neděle" roku 1732 je pak nejhorší v historii města, neboť vyhořelo takřka celé město i s radnicí a kostelem. Od roku 1866 fungovala ve městě felegrafní stanice a v roce 1873 je založen hasičský sbor. První světová válka si vyžádala několik desítek obětí z místních obyvatel. Dominantou města je farní kostel Narození Panny Marie z roku 1672. 1732 padl za oběť požáru města. Nový kostel byl vysvěcen roku 1734 a má 54 m vysokou věž s věžními báněmi. Z kostela byly během I. světové války zrekvírovány zvony pro válečné účely a jejich náhrady zase během II. světové války. Před kostalem je socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1724 a na náměstí empírový pískovcový kříž z roku 1815 a řada památkově chráněných domů, většinou pozdně barokních. K nejstarším spolkům ve městě patřila "Císařská královská privilegovaná občanská garda" založená 1619 a od roku 1918 "Historický střelecký spolek". Garda čítala 40 - 60 mužů a měla vlastní čtrnáctičlennou kapelu. Z roku 1701 pochází zápis o zásahu gardy proti bandě lupičů, kdy gardisté loupežníky pochytali a předali do Bruntálu k soudu. Za II. světové války byl v Andělské Hoře postaven tábor pro výcvik mladých německých vojáků. Po válce došlo k odsunu německého obyvatelstva, klášter přešel do rukou obce a sloužil od 1948 jako útulek charity a škola. Na konci 50. let došlo ke sloučení s obcí Světlá, dnes Světlá Hora a teprve v roce 1990 získala Andělská Hora zpět samostatnost. V městě není žádný výrobní podnik a nebo továrna. V okolí Andělské Hory jsou opuštěné štoly po dolování zlata (nejvyšší intenzita těžby byla během let 1761 - 1763) a v lomech východně od města pak devonské zkameněliny. Asi 2 km na severozápad se nachází poutní místo Annenský vrch, dříve též Andělská hora s hodnotným barokním kostelem sv. Anny z let 1767 - 1770, rozšířený 1777, jenž nahradil původní dřevěnou kapli z roku 1696. Je to dominanta krajiny s dalekými výhledy. Na vrcholu stojí hostinec "U sv. Anny", retlansační věž a v zimě je v provozu lyžařský vlek.

Vlajka: List tvoří tři vodorovné pruhy, červený, žlutý a modrý v poměru 5:1:2. V horním pruhu tři žluté lilie vedle sebe. Poměr šířky k délce listu je 2:3.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Andělská Hora (obec) Karlovy Vary
město, městys Andělská Hora (město) Bruntál
obec, osada Andělská Hora (osada) Liberec(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)