Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Břeclav » Boží muka, kříž, kaplička » Boží muka - Perná (boží muka)

Boží muka - Perná (boží muka) [43919]

Kulturní památka (KP)

Do členitého terénu vinohradů, sadů a drobných polí obklopených mezemi s křovinatým porostem jsou ve svahu nad obcí vsazena barokní kamenná pilířová boží muka. Hranolová vertikála božích muk spočívá na horizontále masivní kubické základny završené římsou s oblounovou profilací. Spodní část pilířku tvoří sokl s předsazenou patkou, z níž konkávním zúžením vyrůstá vlastní střední partie soklu ukončená vyloženou profilovanou římsou. Na čelní straně soklu se nachází sekaný rám tvaru vertikálně orientovaného obdélníka s vybraným rohy nesoucí rytý letopočet: 1752//. Na vyložené římse soklu je umístěn hranolový dřík božích muk opatřený předsazenou patkou s oblounem a bohatě profilovanou římsovou hlavicí. Všechny čtyři strany dříku jsou zdobeny sekanými rámy protáhlého obdélného tvaru s vybranými rohy. Římsová hlavice pilířku nese kaplici tvaru čtyřbokého hranolu členěného na třech stranách sekanými rámy tvaru vertikálně orientovaného obdélníka završeného segmentem s ústupkem a na straně čelní mělkou, konkávně vybranou nikou téhož tvaru, v níž se nachází reliéfní zobrazení Immaculaty (patrně – reliéf je značně narušen zvětráním). Kaplice je kryta mohutnou vyloženou deskovou korunní římsou s bohatou profilací, z níž vyrůstá stříška tvaru konkávně projmutého komolého jehlanu plynule přecházejícího ve vertikální břevno kříže s trojlaločným zakončením břeven.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)