Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Břeclav » Boží muka, kříž, kaplička » Boží muka - Novosedly (boží muka)

Boží muka - Novosedly (boží muka) [43901]

Kulturní památka (KP)

Jde o renesanční pilířovou boží muku pocházející z poloviny 17. století pohledově se uplatňující v krajině. Z předstupující základny čtvercového půdorysu ukončené zúžením s profilem zvonovnice vyrůstá kvadratický sokl završený profilovanou soklovou římsou. Sokl je na všech čtyřech stranách členěn pravoúhlými vpadlinami tvaru písmene L, jejichž celková kompozice vytváří reliéfní zobrazení kříže, jehož břevna vybíhají se střední obdélné plochy. Na soklu je umístěn hranolový dřík se zkosenými hranami opatřený odstupněnou profilovanou patkou a vyloženou římsovou hlavicí užívající profilace oblounu a podvalku. Strany dříku jsou členěny vpadlými zrcadly tvaru protáhlých vertikálně orientovaných obdélníků s odstupněnými rámy a vystupujícími středními obdélnými plochami, profilace orámování je podána v jemném reliéfu. Hlavice dříku nese čtyřbokou kaplici původně sevřenou nahoře i dole profilovanými římsami, z nichž se do současnosti dochovala jen římsa spodní. Vyložená korunní římsa s jemnou profilací doložená ještě na fotodokumentaci ze 60. let 20. století již bohužel chybí. Kaplice členěná na všech čtyřech stranách pravoúhlými vpadlinami je nyní završena torzem kamenné stříšky přibližně tvaru kvadrátku s konkávně projmutou horní částí ukončenou oblounovou římsou, která původně patrně nesla kouli s vetknutým křížem.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)