Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Znojmo » architektonická zajímavost » Starý vodní mlýn - Jaroslavice (mlýn)

Starý vodní mlýn - Jaroslavice (mlýn) [43681]

Kulturní památka (KP)

Starý mlýn situovaný při jižním rameni náhonu tvoří dvoukřídlá patrová budova o dvou v pravém úhlu navazujících křídlech obdélných půdorysů, severozápadní křídlo je kryto sedlovou střechou, jihozápadní střechou valbovou. Na jihozápadní křídlo v ose navazuje nižší, ale opět jednopatrové křidélko kryté nízkou valbovou střechou, ze kterého dříve kolmo k jihovýchodu vybíhalo další křídlo, jež se nedochovalo. Obytná část je jednopatrová, hlavní jihovýchodní dvorní fasáda je pětiosá s půlkruhově zaklenutým vstupem ve středním, jen mírně vystupujícím rizalitu. Okenní otvory jsou pravoúhlé, v přízemí prolomené v půlkruhově zaklenutých vpadlinách, které jsou pozůstatkem klasicistního architektonického členění průčelí. Severozápadní průčelí je hladké čtyřosé s půlkruhově zaklenutým vstupem v pravoúhlé vpadlině v 1. ose zleva, okenní otvory jsou pravoúhlé. Fasády jsou završeny profilovanou korunní římsou. Obytná část je plochostropá (patrně v důsledku adaptace po masivním požáru 1898), klenuté je pouze schodiště ze vstupní chodby (síně) do patra. V této k ose budovy příčně průchozí chodbě se dochovalo klasicistní členění stěn profilovanou půlkruhovou arkaturou nesenou pilastry nebo konzolami. Z kratšího jihozápadního průčelí jihozápadního křidélka vystupuje balkon podklenutý jedním polem křížové klenby nesené hranolovými pilíři, parapetní zídka balkonu je prolomena kruhovými otvory s volutově stáčenými kovanými ornamenty obklopujícími iniciály (dochované je písmeno E a K v polích na čelní straně parapetu balkonu).

Navazující mlýnská část je třípodlažní, pětiosá se segmentově zaklenutými okenními otvory v mělkých rovněž segmentově zaklenutých vpadlinách, kolem otvorů se dochovaly zbytky secesního geometrického zdobení fasády pravoúhle zalamovanou vpadlou linkou. Pod částí půdorysu v prostoře o výšce dvou podlaží, jejíž strop je tvořen dvěma poli české placky, prochází jedno ze dvou ramen vodního náhonu. Zde bylo původně umístěno vodní kolo k pohonu mlýna. Třetí podlaží (nad náhonem) bylo využito jako sýpka, jejíž prkenná podlaha je zcela nezávislá na klenutém stropě pod ní. Krov této části je hambalkový se stojatou stolicí. Střešní krytinou je keramická taška bobrovka. V přízemí mlýnské části vedle náhonu byla po přestavbě z obyčejného na umělecké složení umístěna strojovna, nad ní mlýnice a v dalších patrech ostatní mlecí zařízení (nezachovalo se). Okenní výplně starého mlýna jsou u obytné části novododobá, jinak u starého i nového mlýna převažují historická dřevěná dvoukřídlá šestitabulková okna z doby poslední velké přestavby areálu na přelomu 19. a 20. st. zasazená do rovných špalet (několik oken je čtyřtabulkových o dvou výklopných křídlech a horní nevýklopnou částí) či okna továrního typu s rastrem menších obdélných tabulek v kovových rámech osazená někdy v průběhu 20. st.

Historická dřevěná okna jsou vesměs v havarijním až zanikajícím stavu, často mají rozbité skleněné tabulky, řada okenních rámů se rozpadá, chybí celé jejich kusy, část otvorů je bez výplní. Dveře obou vstupů do příčné chodby obytné části starého mlýna jsou dvoukřídlé členěné pravoúhlými vpadlinami, segmentový nadsvětlík je vyplněn kovanou mříží s paprsčitým kladem prutů spojovaných ornamentálně stáčenými kovanými pásy, obdobná mříž se základním rastrem tří pravoúhlých polí s diagonálně se křížícími pruty vyplňuje obdélné otvory dveří dvorního průčelí. Další historické dveře se nachází v pravoúhlém vnějším vstupu v severozápadním průčelí jihozápadního křídla vybíhajícího z nového mlýna; jedná se o jednokřídlé dveře členěné orámovanými vpadlinami s fasetovou a jehlancovou bosáží. Ostatní dveře v exteriéru i v interiéru jsou mladší a nehodnotné.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)