Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Znojmo » drobná památka » Sloup se sochou Ecce Homo - Dyjákovičky (sloup)

Sloup se sochou Ecce Homo - Dyjákovičky (sloup) [43600]

Kulturní památka (KP)

Sloup se sochou Ecce Homo patří do skupiny skulptur umístěných na sloupu, které se nachází kolem kostela sv. Víta. Ze čtvercové základny ukončené zvonovnicovým profilem vyrůstá čtyřboký sokl, jehož čelní strana nese nápis a boční strany reliéfy. Jak naznačují ryté nápisy, pohledově levá strana zobrazuje sv. Markétu s drakem, pohledově pravá strana sv. Filipa. Zadní strana je dekorována pouze rytým rámem. Na sokl navazuje čtvercový plint, na němž spočívá oblounová patka sloupu s hladkým dříkem a dórskou hlavicí. Na sloupu je umístěna sedící postava Krista s trnovou korunou na hlavě. Ohnutou pravou rukou se opírá o torzo sloupu, dlaní téže ruky si podepírá hlavu. Na přední straně podstavce sloupu se dochoval desetiřádkový sekaný latinský a německý nápis v novověké kapitále s datací k roku 1710. Po stranách podstavce jsou zhotoveny reliéfy světců, pod nimi jsou vysekána jejich jména, vpravo S. PILLIPVS, vlevo S. MARGRETA. ECCE HOMO/ DIE BILTNVS GOT,/ TES HERN VEREHR/ WO DV HIN BEGEH/ [E]STSCHAVAN DAS/ BILT ANSTAT GO/ TTES SEI DAS/ DV AN GOTT GE,/ DENGST DARBEI/ VILIP RAEBEL 1710//


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)