Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Karlovarský kraj » okres Karlovy Vary » socha, sousoší » Socha Panny Marie - Semteš (socha)

Socha Panny Marie - Semteš (socha) [43377]

Kulturní památka (KP)

Pískovcová socha Panny Marie z roku 1836, nazývaná dříve rovněž Scharfova socha (Scharf-Statue), stojí na rozcestí pod trojicí vysokých lip po pravé straně příjezdové silnice na východním okraji vsi Semtěš (Semtisch). V roce 1898 byla socha renovována a patrně tehdy doplněna pískovcovou ohrádkou. Po nuceném vysídlení německého obyvatelstva na konci druhé světové války přestala být socha udržována a postupně chátrala. Někdy během druhé poloviny 20. století bylo rozvaleno ohrazení kolem plastiky, jehož pozůstatky se nachází zarostlé u paty objektu.

Vysoká pískovcová figurální plastika představuje Pannu Marie (Madonu) v dlouhém plášti s kapucí drží nahého Ježíška v náručí. Socha je postavena na nízké profilované podestě s vysekanou datací „MDCCCXXXVI“ (1836) na přední straně. Na podestě je vysekán další mladší pamětní nápis: „R. I. J. MDCCCIIC“ (Ronoviert im Jahre 1898, Renovováno v roce 1898). Plastika s podestou je umístěna na vrcholu hranolového pískovcového podstavce s horní profilovanou krycí deskou a profilovanou hranolovou patkou.

Na přední straně podstavce je v oválném rámu, zdobeném květinovým dekorem, umístěn reliéf sv. Václava. Nad reliéfem je umístěna velká schránka na obětiny s kruhovým otvorem, opatřená železnými dvířky. Ostatní stěny podstavce jsou zdobeny reliéfy dalších světců v jednoduchých obdélných vpadlých rámcích. Na levé straně je umístěn reliéf sv. Kateřiny a mečem a kolem, na protějškové pravé straně reliéf sv. Petra a Pavla a na zadní straně podstavce reliéf sv. Marka s knihou.

Na přední straně hranolové patky podstavce je v jednoduchém obdélném vpadlém rámci vysekán německý věnovací nápis: „HEILIGE MARIA MUTTER GOTTES BITT FÜR UNS ARME SÜNDER. O KÖNIGIN DER GANZEN WELT IM HIMMEL UND AUF ERDEN VOR ALLEN JUNGFRAUEN AUSERWÄHLT HILF DAS WIE SELIG WERDEN“. (Svatá Maria Matko Boží pros za nás ubohé hříšníky. Ó, Královno celého světa v nebi i na zemi. Dopomoc, než budou všechny panny vyvoleny, že budeme požehnáni). Podstavec stojí na nízkém hranolovém soklu.

Kolem sochy stávalo původně ornamentální pískovcové ohrazení s trojúhelníkovým štítem na přední straně, který nesl symbol Nejsvětější Trojice. Pozůstatky rozvaleného oplocení se nachází zarostlé u paty objektu.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)