Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Toužim (kašna) [43341]

Kulturní památka (KP)

Žulová kašna, čtvercového půdorysu s okosenými rohy, navazuje na vodovod, jehož počátky sahají do poloviny 17. století. Nádrž kašny je z doby kolem poloviny 19. století a pískovcový pylon z 1. poloviny 30. let 20. století. Kašna je dokladem veřejné stavby na území historického jádra města, významně se uplatňuje v celkové kompozici prostoru náměstí.

Kamenná kašna se nachází v dolní, západní části náměstí Jiřího z Poděbrad. Navazuje na vodovod, jehož počátky sahají do poloviny 17. stol. Stojí na dvou stupních, které těsně přiléhají k nádrži čtvercového půdorysu s okosenými rohy. Uprostřed nádrže je vztyčen čtyřboký pylon s chrliči. Nádrž i stupně jsou zhotoveny z opracovaných žulových bloků, vzájemně mezi sebou jištěných železnými svorkami. Vnější plášť nádrže je horizontálně členěn soklem a profilovanou římsou, která tvoří přečnívající krycí desku. Sokl i římsa přechází do plochy pláště jednoduchým profilem. Vnitřní plášť nádrže je hladký, bez členění, dno je vydlážděno kamennými deskami. Vnější rozměry nádrže jsou cca 3,9 × 3,9 × 1,2 m, hloubka cca 1,1 m.

Pylon sestavený z 5 dílů zhotovený z hladce opracovaného pískovce, nahradil sloup, který nesl dvě kulovité mísy, z nichž jedna je v zahradě domu č.p. 344. Dole je tvořen hranolovitým, nahoře osazeným podstavcem čtvercového průřezu o rozměru 62 × 62 cm. Na něm stojí profilovaný sokl se sloupem ve tvaru štíhlého komolého jehlanu zakončeného přesahující nízkou deskou, na níž je umístěna profilovaná hlavice krytá nízkým jehlanem. Střední část sloupu je na všech čtyřech stěnách ozdobena kruhovým reliéfem o průměru cca 20 cm. Tvoří ho stylizovaný rozevřený květ v mezikruží. Květ má celkem 12 okvětních lístků, z nichž šestice má žlábek a překrývá mezikruží. Středem jedné, vzájemně protilehlé, dvojice reliéfů je veden kruhový otvor o průměru cca 7 cm, v němž byly původně osazeny korýtkové nebo trubkové chrliče, nyní jednoduché, dolů zahnuté trubice. Celková výška pylonu je cca 3 m.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)