Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Královéhradecký kraj » okres Trutnov » architektonická zajímavost » Vila č.p.133 - Hostinné (vila)

Vila č.p.133 - Hostinné (vila) [43327]

Kulturní památka (KP)

Volně stojící vila před hradbami. Eklektická patrová stavba členitého půdorysu z r. 1895, projekt signovaný stavitelem Lauterbachem. Kvalitní vila z přelomu 19. a 20. století.

Jednopatrová vila na téměř čtvercovém půdorysu vznikla na okraji města za hradbami. Vstupní část orientována do ulice má na levém okraji fasády rizalit, který je v přízemí vybaven jednou okenní osou se segmentově zaklenutým oknem a v patře dřevěným arkýřem na trojúhelném půdorysu. Nároží rizalitu je bosované. Pravá část fasády je tříosá, v přízemí je v pravé ose polokruhově zaklenutý vstup do domu, opatřený loubím sklenutým plackou na sloup s římsovou hlavicí a otevřeným do dvou stran polokruhovými oblouky- záklenky jsou bosované. Okna dvou os vlevo jsou shodná, typu T, osazená do segmentového záklenku s plochým ostěním přerušeným u paty, v polovině výšky, v horních rozích a v místě klenáku bosami. Mezi přízemím a patrem probíhá profilovaná kordonová římsa. Okna 1. patra mají polokruhové záklenky, první a druhá osa zprava jsou sdružené a oddělené sloupkem s římsovou hlavicí. Záklenky člení bosáž. Fasádu završuje masivní profilovaná korunní římsa. Levé boční průčelí je tříosé s členěním a okenními otvory obdobným hlavnímu průčelí. Vzadu je k přízemí připojena pultovou stříškou nadkrytá veranda na vyřezávaných dřevěných sloupech s vyřezávaným zábradlím. Pravé boční průčelí má mírně ustupující přední část s bosovaným nárožím. V přízemí jsou dvě osy, v patře je pravá osa osazena sdruženým oknem. Ze zadního průčelí v centru vystupuje schodišťový rizalit, prolomený v přízemí pravoúhlým vchodem do domu a nad ním segmentově zaklenutým oknem v 1. patře, pravoúhlým oknem ve 2. patře a kulatým okénkem v lištovém ostění v trojúhelném štítu. V levé části jsou v obou patrech malá obdélná okna s plochými šambránami, v pravé je v rozsahu přízemí a 1. patro k domu přisazena bohatě vyřezávaná prosklená veranda. Poprsně zdobí motivy poloviny loukoťového kola, hustě řazené prosklené otvory jsou pravoúhlé, oddělené sloupky nebo profilovanými lištami. Střecha domu kombinuje valbové střechy, je kryta plechem.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)