Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Lubné (obec) [4328]Malá obec ležící západně asi 12 km od Tišnova. Domky v obci jsou roztroušeny po obou stranách protékajícího potoka. První zmínka o Lubném je z roku 1354, kdy Henslín z Lubného je svědkem na listině pro klášter tišnovský. To se jednalo o různé majetkové spory. Dle urbáře kláštera tišnovského z roku 1539 byl v Lubném jeden poddaný klášterní, který robotami nebyl povinen, leč k stavění a k honu. Odváděl stálý plat o sv. Jiří a sv. Václavu 15 zlatých. Roku 1678 na díle klášterním byl celoláník Karel Balák s 15ti m. polí – na části lomnickém celoláník Matouš Šmarda a mlynář o jednom složení Ondřej Borkovec. Roku 1793 měla vesnice 9 domů se 71 obyvateli. V roce 1839 měla 14 domů a 87 obyvatel. V roce 1909 měla 23 domů a 155 obyvatel. Roku 1921 žilo v Lubném 169 obyvatel.

Dnes v roce 2011 je v obci 49 stálých občanů. K obci patří část osady Kutiny a samota Borky, dříve mlýn. Tam se nacházela dnes již zaniklá osada zvaná V bořích, tam také muselo být kdysi pravěké sídliště. Byly tam nalezeny opracované pazourky, uloženy v muzeu snad v Tišnově nebo v Brně. Na polích se nacházely hliněné střepy z nádob. V Lubném žila také spisovatelka Pamrová, jejíž ostatky jsou uloženy na hřbitově ve Žďárci. Kaplička Neposkvrněného Početí Panny Marie vystavěna roku 1885, nyní zrestaurovaná. Silnice od Řikonína byla stavěna v roce 1914. Šedesátá léta minulého století se stala léty budování. Do Lubného byl převezen barák z osady Kutiny, který sloužil firmě Diana, která koncem 2. sv. války vyráběla v tunelech na rozestavené trati Brno – Havlíčkův Brod letadla pro německou armádu. Za války byl součástí lágru pro zajatce a nuceně nasazené. V té době tam pracovali lidé z celé Evropy. Nuceně tam byl nasazený i francouzský občas Robert Pontilion, pozdější významný evropský politik. O této historii velice poutavě píše pan Vl. Ustohal v knize Tunely pro meserschmity. Z tohoto dřevěného baráku se stal v Lubném kulturní dům. Po této akci se začalo s regulací potoka a výstavbou požární nádrže. Po těchto akcích se v Lubném začala koncem 60. let v akci Z budovat silnice do Níhova. Otevřena byla v roku 1971 – 72.

Po krátkém oddychu už byl v Lubném další projekt. Opět v akci Z – vodovod. Započetí 1974, rozpočet 499 000 Kč. Na tehdejší dobu pro tak malou obec byl gigantický. Později se podezdil kulturní dům, přizdili se kanceláře a sociální zařízení. K tomu nějaké nutné opravy.

Po roce 1990 se obec opět chopila budovatelské činnosti. Opravila se silnice a kaplička, upravila se náves, vybudovala se nová autobusová zastávka s čekárnou, zbudovalo se dětské hřiště, které se společně s hasičskou nádrží oplotilo. Generální opravy se dočkal i kulturní dům, ten jsme po úplném dokončení ochotni nabídnout k pronajmutí pro různé menší rodinné akce (malé svatby, oslavy).


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Lubné (obec) Brno-venkov(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)