Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Olomoucký kraj » okres Šumperk » historická budova » Barokní sýpka - Úsov (sýpka)

Barokní sýpka - Úsov (sýpka) [42659]

Kulturní památka (KP)

Zachovalá kontribuční sýpka je historicky součástí původního hospodářského zázemí zámku, a tím je jako utilitární prvek významný doklad struktury úsovského podzámčí 18. století.  V současnosti je v soukromém vlastnictví občanského sdružení Úsovská sýpka, které ji zamýšlí postupně rekonstruovat a zřístupnit.

Samostatně stojící hospodářský objekt je vyzděn na obdélném půdorysu z kamene a cihel podélnou osou orientovanou od jihozápadu k severovýchodu. Pohledové jihovýchodní čtyřosé průčelí je podepřeno třemi mohutnými opěrnými pilíři obdélného půdorysu s nekrytou pultovou korunou zdi, dosahující téměř ke střeše, vyzděnými z lomového kamene v řádkové struktuře. Jsou v ní kombinovány ploché tmavé kameny a kvádříkové nebo oválné kameny větších rozměrů. Z části jsou dochované původní omítky, pilíře nejsou omítané. Obdélné okenní otvory se střídají s dveřními. Jihozápadní štítové průčelí o jednom nadzemním podlaží je lichoběžníkové. V trojosém přízemí s obdélnými okenními otvory převládá kamenné, v úrovni dvouosého 1. NP cihelné zdivo. Obdélné okenní otvory 1. NP jsou opatřeny dřevěnými zárubněmi, vyplněnými železnými provlékanými mřížemi s centrálním kruhovým motivem. Zbytky původních omítek ukazují na existenci ploché kordonové římsy, nesoucí lizény. Ve středové ose průčelí nad párem oken je omítnutá, mělce vyhloubená plocha ve tvaru obdélníku s půlkruhovými boky. Horní deštěné patro trojúhelníkového štítu s oknem mimo ostatní osy je od zděné části odděleno pultovou stříškou. Severozápadní průčelí je čtyřosé. V přízemí severovýchodního průčelí je obdélný vstup, vyplněný dřevěnými dveřmi s dřevěnými zárubněmi, jejichž diagonálně kladená prkna směřují nahoru k centrální ose dveří. Okna v 1. NP jsou provedena stejně jako na protější straně, v levé části je navíc prolomen obdélný otvor dveří. Ve štítu jsou prolomeny dva protáhlé otvory a mezi nimi nahoře volské oko.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)