Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Královéhradecký kraj » okres Náchod » socha, sousoší » Sousoší Ukřižování - Hlavňov (sousoší)

Sousoší Ukřižování - Hlavňov (sousoší) [42275]

Kulturní památka (KP)

Roku 1860 vzniklé sousoší Kalvárie, doprovázené po stranách ještě dalšími sochami sv. Anny a sv. Floriána, je charakteristickou ukázkou historizujících slohů v sochařské tvorbě 19. století.

Sousoší je umístěno na návsi ve svahu na kamenné podezdívce vysoké asi 150 cm, k sousoší vedou čtyři pískovcové stupně schodiště. Sousoší je ohraničeno kamennou balustrádou se zalomenými pseudogotickými oblouky. Na předních nárožích balustrády jsou plastiky světců, čelně vlevo sv. Anna, čelně vpravo sv. Florián. Sv. Anna stojí oděná v roucho s pokrčenou levou rukou v níž drží rozevřenou knihu, pravá ruka upažená s rozevřenou dlaní. pravou nohu má pokrčenou, hlava vzhlíží mírně vzhůru, v hlavě má zasazenou zlacenou plechovou gloriolu. Sv. Florián je ztvárněn se svými typickými atributy v oděvu římského vojáka, v levé ruce drží praporec, v pravé třímá putýnku, z níž vylévá vodu na hořící dům. Levou nohu má mírně pokrčenou, hlava skloněna dolů. Spodní část sousoší v balustrádě tvoří kvádrový podstavec s ustoupenou patkou a profilovanou římsou. na čelní straně je ve vysazeném rámování červený nápis na bílé mramorové desce: "Z kříže září světlo na Zákon Boží a zlatí jeho příkazy do nové slávy a zvěstuje celému vesmíru, že zákon Páně je neměnný jako Bůh a jako Kristus". Rámování je v rozích se zalomenou trojkružbou. Pod římsou podstavce je nápis tesaný humanistickým písmem L. F. Pfeifer Bildh. Stat. / a Starkstadt. Na zadní straně je ve vyhloubeném rámování na černé břidlicové desce nápis tesaný humanistickým písmem Nákladem manželů / Floriána a Anny / BERKOVÝCH v Hlavnově č. 41 / L. P. 1860. Pod římsou je vytesán letopočet 1976. Po stranách kvádrového podstavce jsou menší kvádrové pilířky se stejnou profilací patky a římsy, na čelech s vyhloubeným rámováním s hrotitými rohy.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)