Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Královéhradecký kraj » okres Náchod » divadlo » Divadlo - Broumov (divadlo)

Divadlo - Broumov (divadlo) [42070]

Kulturní památka (KP)

Původně středověký dům několikrát přestavovaný je dokladem stavebního vývoje města, technické vyspělosti řemesla a estetické úrovně řemeslné, uměleckořemeslné a umělecké produkce v regionu té doby.

Dvoupatrový dům, čtyřosý, v přízemí 3 osy, uprostřed hlavní vchod, po stranách kanelované polosloupy nesou rovnou stříšku, nad ní pás oken. Nad tím rovná profilovaná římsa, okna v 1.patře šestitabulková, štukové šambrány, nad okny rovné římsy, pod okny rovněž. Okna ve 2.patře šestitabulková, pod nimi rovná průběžná římsa, kolem štukové šambrány s vrcholovým klenákem. Mezi okny ve 2. a 3. ose znak Broumova.

Nad okny rovná římsa, nad ní 4 dvojice malých čtvercových oken. Trojúhelníkový štít s atikou nad rovnou korunní římsou, ve středu kruhové okno, po stranách vždy jedno menší a jedno větší obdélné okno půlkruhově zaklenuto, zadní průčelí dvoupatrové, hladké, k pravému boku jednopatrový přístavek s plochou střechou. K němu dvorní křídlo, jednopatrové do ulice 5 os, ve středu hlavní vchod segmentově zaklenutý, za ním průjezd. Vlevo a vpravo štítové průčelí hladké.

Střecha sedlová, hřeben rovnoběžný s uličkou. první místnost zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Přední část střecha sedlová, hřeben kolmý k náměstí. Uvnitř plochostropé, v hledišti na štukovém stropu v rozích oválné medailony s portréty německých spisovatelů 19.stol. V zadní části domu v polosuterénu část pozdně gotického objektu, v levé části v prostoru kotelny část s nepravidelnou vysokou klenbou - pozdní gotika. Nástup do sklepa - drobná renesanční klenba. V zadním prostoru objektu část původního schodiště.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)