Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Strakonice » botanická zahrada, park » Zámecký park - Kladruby (park)

Zámecký park - Kladruby (park) [41867]

Kulturní památka (KP)

Jedná se o krajinářský park ze druhé poloviny 19. století s romantickými prvky ojedinělého ztvárnění v podobě soustavy jezírek, s pozůstatky tvrze neobvyklého ztvárnění a s vyobrazením čínského draka v ohradní zdi. Zámecký park nemá vazbu na zámek.

V prostoru dnešního parku stála vodní tvrz, která vznikla pravděpodobně v průběhu 15. století. K roku 1598 je doložena již jako pustá, patřící k zámku Střela. Panským sídlem se staly Kladruby opět až na počátku 18. století (1701), kdy byl severně od tvrze vystavěn zámek s hospodářským dvorem. Na zámku se vystřídla řada majitelů, jeho dnešní podoba pochází z 1. poloviny 19. století. Významnou osobností v historii Kladrubského zámku je Carl Ritter von Taschek (1847-1903), který založil ve druhé polovině 18. století park na močálovitém území, které změnil soustavou rybníka, jezírek, vodopádků a pěšinek v krajinářský park. Zážitky z Výchozdu si zhmotnil přetvořením pohledově neexponovanější parkové kamenné zdi do podoby těla čínského draka - Indioska. Podle stabilního katastru můžeme usuzovat, že pozůstatky tvrze byly originálním způsobem začleněny do kompozice krajinářského parku, který má romantické pojetí. Bývalá tvrz stála na nevýrazné vyvýšenině v severozápadní části parku, obklopená vodním příkopem, který byl při formování parku nahrazen soustavou jezírek s ostrůvky. Na jednom z nich byly ojedinělým způsobem upraveny pozůstatky tvrze do podoby neobvyklého kamenného sousoší.

Přes řadu problémů se snaží obec uvést park do původního stavu. byl opraven čínský drak v ohradní zdi, stabilizovány jsou ostrůvky, odbahněna jezírka a potok. Technický stav parku je dobrý.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)