Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Středočeský kraj » okres Kolín » zajímavost » Hradiště Klučov (zajímavost)

Hradiště Klučov (zajímavost) [41828]

Kulturní památka (KP)

V terénu dobře patrné pozůstatky raně středověkého hradiště ostrožného typy. Na povrchu terénu jsou dobře patrné pozůstatky obvodového ohrazení v podobě valů a příkopů. Lokalita je situována na návrší severně od obce. Lokalita zaujímá výrazný ostroh vypínající se těsně nad sv. okrajem intravilánu. Plocha hradiště je ze z. vymezena výraznými terénními hranami. Rozsáhlé relikty fortifikačních linií, které zjistil archeologický výzkum ve druhé polovině 20. stol. dnes nejsou v terénu patrné. Plocha hradiště byla v době husitských válek využita k vybudování polního vojenského tábora. Předmětem ochrany jsou pozemky uvedené v seznamu parcel.

Je to jedno z nejstarších a nejlépe prozkoumaných slovanských hradišť v Čechách leží na návrší "Na Ptáčku" nad říčkou Šemberou. Slované se zde opevnili nejpozději v 8. století valem s kůlovou hradbou a příkopem. Později byla druhou linií hradeb obehnána i původně zemědělská osada na východní straně hradiště a jeho plocha se tak zvětšila na 2,5 ha. Do hradiště se v té době vstupovalo bránou s mohutnou šestibokou dřevěnou věží. O úzkém spojení s hospodářskou výrobou svědčí nálezy více jak šedesát obilnic. Rostlinnou výrobu doplňoval chov zejména hovězího dobytka, koz, ovcí a slepic. Hradiště zaniklo na počátku 9. století, zřejmě v souvislosti s upevňováním moci zličanských knížat, usídlených na Kouřimsku. Opevněný tábor si v této poloze vybudovali také husité. Starší fortitfikaci však nevyužili a obehnali novým příkopem čtyřnásobně velkou plochu.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)