Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Strakonice » zajímavost » Hradiště Zámek - Zadní Zborovice (výšinné opevnění)

Hradiště Zámek - Zadní Zborovice (výšinné opevnění) [41587]


    další pojmenování: výšinné opevněné sídliště - hradiště Zámek, Zlatá Hora, archeologické stopy

Hradiště se nachází ca 700 m Z od Zadních Zborovic, na vrcholu kopce Zámek. Ze tří stran je hradiště chráněno příkrými svahy, opevnění využívá přirozenou terénní hranu vymezující vrcholovou partii kopce. Dochoval se mohutný kamenný val.

Hradiště se nachází na vrcholu kopce Zámek (kóta 577,2 m), který vybíhá směrem k J ze zalesněné pahorkatiny, jíž dominuje vrch Hřeben (kóta 596,5 m). Jednodílné hradiště nepravidelně kruhového tvaru zaujímá jak nevelkou vrcholovou plošinu v SZ části opevněné plochy tak horní části svahů zejména na J straně. Zatímco ze třech stran je hradiště chráněno příkrými svahy, na S straně terén jen mírně klesá do širokého sedla mezi vrchem Zámek a kótami 596,5 m a 589,5 m. Obvodové opevnění vybudované převážně ve svahu využívá přirozenou terénní hranu vymezující vrcholovou partii kopce. Dochovalo se v podobě mohutného kamenného valu, který je nejlépe zachovaný na V straně, kde je široký až 12 m a vysoký 2 – 2,5 m. V ostatních úsecích má šířku 6 – 10 m a vnější výšku kolem 1,5 m, na S straně má podobu výrazné terénní hrany vysoké 1 – 1,5 m beze stop kamenné konstrukce. Vzhledem k poloze valu ve svahu a k značné míře jeho destrukce je vnitřní výška opevnění minimální a nepřesahuje 0,5 m. Destrukce opevnění je tvořena převážně středně velkými a velkými vápencovými kameny. Nejvyšší část vnitřní plochy hradiště zaujímá oválná vrcholová plošina kopce s delší osou ve směru Z – V, opevnění ale zahrnuje i část J a S svahu pod vrcholem kopce. Původní vstup je kladen na V stranu do místa přerušení valu. Celkový rozsah opevněné plochy je asi 1,3 ha a délka obvodového opevnění je kolem 422 m. Ve 20. letech 20. století kopal na hradišti B. Dubský, který zde položil celkem 6 sond. Na několika místech zjistil kulturní vrstvu ze zlomky keramiky a zvířecími kostmi, jím uváděný příkop na vnitřní ploše hradiště není možné potvrdit.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)