Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Strakonice » architektonická zajímavost » Venkovská usedlost čp.8 - Škvořetice (usedlost)

Venkovská usedlost čp.8 - Škvořetice (usedlost) [41564]

Kulturní památka (KP)

Jedná se o usedlost s obytným domem s polovalbovým štítem z počátku 20. století a s hospodářskými budovami z 19. a 20. století. Usedlost byla zmodernizována ve druhé polovině 20. století.Špýchar usedlosti je zaznamenám již na stabilním katastru z roku 1837 a je zde znázorněn již jako nespalný objekt. Obytné stavení je zde již také zachyceno, ale ještě jako spalný objekt, tudíž lze předpokládat, že zděné obytné stavení je datováno do počátku 20. století. Na stabilním katastru byla zachycena i dřevěná stodola s doškovou střechou na jihu areálu, která se nedochovala. Ostatní hospodářské objekty jsou patrně datovány do 2. poloviny 19. století nebo do 20. století.

Venkovská usedlost čp. 8 se nachází při jižním okraji obce Škvořetice, podél středové komunikace vedoucí obcí. Průčelí obytného stavení a špýcharu jsou orientované k východu. Budovy areálu usedlosti jsou seskupeny kolem nepravidelného dvora. Památková ochrana se vztahuje v plném rozsahu na budovu špýcharu, který je situován na severní straně dvora a jeho štítové průčelí je orientováno k východu. Ostatní budovy areálu usedlosti - obytné stavení na jihu, hospodářské budovy na západní straně a kolna navazující na špýchar na severu jsou chráněny jen ve hmotě a tvaru. V době prohlášení v roce 1988 bylo obytné stavení a hospodářské budovy zmodernizovány a přestavěny. Na východní straně dvora, u vstupu, je podélně sitovaná otevřené pilířová kolna se sedlovou střechou, na kterou se památková ochrana nevztahuje


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)