Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Strakonice » zajímavost » Mohylník, archeologické stopy - Sedlice (zajímavost)

Mohylník, archeologické stopy - Sedlice (zajímavost) [41558]

Kulturní památka (KP)

Lokalita se nachází v lese ca 1,2 km S od centra Sedlice. Pohřebiště tvoří 22 mohyl, z nichž většina je uspořádána do čtyř nepravidelných rovnoběžných řad. Mohylové násypy mají průměr od 3 do 10 m, jejich výška je 0,3 až 1,3 m.

Pohřebiště leží na mírném Z svahu návrší vybíhajícího od vrchu Kamenice (kóta 561,3 m). Nachází se zde 22 mohyl, z nichž většina je uspořádána do čtyř nepravidelných rovnoběžných řad probíhajících ve směru Z – V. Řady jsou tvořeny (počítáno od J) 5, 4, 3 a 4 mohylami, zbývající mohyly se nacházejí buď v prostoru mezi řadami nebo v jejich okolí. Mohylové násypy mají průměr od 3 do 10 m, jejich výška je 0,3 až 1,3 m. Pohřebiště se rozkládá na ploše 80 x 50 m. Podle J. L. Píče byly mohyly před rokem 1900 prokopány baronem Kollerem.

Mohylník v lese „Kamenice“ je příkladem středně velkého pohřebního areálu tvořeném 22 mohylami. Přestože nálezy získané z mohyl v 19. století jsou v současné době nezvěstné, na základě uspořádání mohyl do rovnoběžných řad lze usuzovat na raně středověké stáří lokality


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)