Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Strakonice » architektonická zajímavost » Venkovská usedlost čp.97 - Sedlice (zajímavost)

Venkovská usedlost čp.97 - Sedlice (zajímavost) [41556]

Kulturní památka (KP)

Venkovský dům byl postaven ve 2. pol. 19. století. Areál je tvořen obytným stavením a chlévy, keré byly zmodernizovány na obytnou část. Dům má atikový štít se segmentovým ukončením, členěn pilastry a římsami. Dochovány klenby v chlévech.

Venkovský dům městského typu se nachází uprostřed obce Sedlice, podél hlavní silnice do Blatné a Písku a tvoří významný urbanistický a architektonický prvek v sídelní struktuře obce. Z památkového hlediska je cenné dochované uspořádání budov, jejich z části nezměněné dispoziční řešení a zachovalé historické konstrukce a prvky, zejména valené klenby s lunetami v chlévech, dveře v dvorní fasádě obytného stavení. Památkově hodnotné je i vstupní průčelí obytného stavení s atikovým štítem se štukovými prvky.

Dům se nachází na území městské památkové zóny Sedlice. Vstupní průčelí je orientováno k jihu a je tvořeno štítem obytného stavení s navazující bránou. Venkovský dům je tvořen obytným stavením se sedlovou střechou na obdélném půdorysu a na něj navazují chlévy, které byly zmodernizovány na obytnou část. Zadní část chlévů byla zbořena a v části těsně u chlévů se dnes nachází otevřený přístřešek s pultovou střechou, ve kterém se dochovaly původní segmentové klenby do traverz. Na průčelí navazuje brána, která je tvořena dvoukřídlovými vraty mezi štítem obytného stavení a zděným pilířem. Dvoukřídlá vrata nejsou předmětem památkové ochrany. Za domem je situována prostorná zahrada, v ní stodola a v přední části dvora u silnice drobný hospodářský objekt, jenž nejsou předmětem památkové ochrany. Venkovský dům slouží k rekreaci.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)