Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Strakonice » architektonická zajímavost » Venkovský dům č.p.159 - Sedlice (usedlost)

Venkovský dům č.p.159 - Sedlice (usedlost) [41552]

Kulturní památka (KP)

Dům s dochovaným křídlovým štítem s prvky zlidovělého baroka je datován do první poloviny 19. století. Dům i navazující chlévy mají cenné interiéry, dochované klenby. Dům se nachází v Nádražní ulici, mimo intravilán obce.

Objekt se nachází na území městské památkové zóny Sedlice. Chalupa čp. 159 v Nádražní ulici je situována uprostřed obce Sedlice, v postraní Nádražní ulici. Štítové průčelí je orientována k východu a je tvořeno volutovým štítem obytného stavení a navazující bránou. Uliční průčelí je mírně předsazeno k uliční čáře oproti sousednímu domu na jižní straně. Chalupa drobných rozměrů je tvořena obytným stavením, na které navazují zmodernizované chlévy sloužící k obytným účelům. Obytné stavení s chlévy tvoří jeden celek se společnou sedlovou střechou, která je kryta taškami. Za stavením je zatravněná plocha přecházející volně v zahradu ležící na parc.č. 117/1, která už není předmětem památkové ochrany. Přímo za chlévy se nachází pergola se sezením a s krbem a v zadní části dvora je situován bazén, kde pergola i bazén jsou bez památkové ochrany. Chalupa slouží k obytným účelům.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)