Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihočeský kraj » okres Strakonice » architektonická zajímavost » Dvůr Anín - Lnáře (sýpka)

Dvůr Anín - Lnáře (sýpka) [41520]

Kulturní památka (KP)

Špýchar v areálu hospodářského dvora Anín dokládá podobu a funkci hospodářského objektu. Jedná se o dobře dochovanou sýpku v areálu hospodářských budov ze druhé poloviny 19. století. Budova sýpky s historizujícími hrázděnými fasádami se dochovala v intaktním stavu z doby výstavby včetně hmotové sklady, dispozičního řešení i řemeslných prvků a do současné doby si podržela svou zvláštní a neopakovatelnou podobu. Hodnota sýpky spočívá v jejím architektonickém vzhledu, v konstrukčním historickém řešení a neopomenutelnou a velmi cennou hodnotou jsou zachovalé hrázděné konstrukce se šikmými vzpěrami na fasádách sýpky. Památková ochrana se vztahuje pouze na špýchar bez pozemku. Budovy s hrázděnou konstrukcí jsou ojedinělým prvkem mezi registrovanými kulturními památkami v jihočeském regionu. Tento typ architektury je typickým prvkem staveb v oblasti západních a severozápadních Čech a v prostředí jižních Čech jsou stavby s touto konstrukcí ojedinělé a z památkového hlediska velmi cenné. Svým umístěním, charakterem a památkovou hodnotou odpovídá špýchar pojetí kulturní nemovité památky.

V roce 2012 byla přeložena část střešní krytiny, hlavně na západní straně, kde byla krytina sejmuta a nahrazena novou bobrovkovou krytinou. Rovněž bylo provedeno nové laťování západní polovalby. Do střešní krytiny nebylo vloženo původní volské oko. V roce 2012 byly některé historické konstrukce - stropní trámy, krovové prvky - nahrazeny novými, či byla vyměněna jejich uhnilá část a nahrazena novou (jednalo se o protézování nosných prvků). Východní hrázděný štít je staticky narušen, odklání se od nosného zdiva a ve štítě je patrna, svislá trhlina. Severní fasáda je staticky narušena v místě korunní pozednice, do objektu zatéká a jsou narušeny svislé i vodorovné konstrukce. V roce 2012 byl přidělen státní příspěvek 114.000,- od MK ČR.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)