Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Lážovice (obec) [4140]První zmínka o obci Lážovic pochází z roku 1233. Obec Lážovice byla především zemědělskou obcí a v současné době je přirozeným centrem místního osídlení. Obec má 70 obyvatel, patří sem dvě osady - Lážovičky a Nové Dvory. Katastr obce je cca 490 ha, z toho je cca 100 ha lesa. Téměř celý katastr zasahuje do Krajinné památkové zóny Osovsko. Ve středu obce Lážovice je kaple, nemovitá kulturní památka č. 339, která je charakterizována jako stavba lidového pozdního baroka z konce 18. století. Do památkově chráněných objektů v Lážovicích dále patří budova sýpky (čp. 41 - přestavěná na myslivnu) a roubená usedlost s branou - čp. 10. Do památkového zájmu dále patří čp. 11 - venkovská roubená usedlost s branou, čp. 15 hostinec z počátku 20. století a stavení čp. 6 - roubená chalupa. V Nových Dvorech je kaplička z 2. pol. 19. století a roubená usedlost čp. 12. Mezi urbanistické-historické památky náleží také místní bažantnice. Z místních spolků zde dobře funguje Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen již v roce 1913.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Lážovice (obec) Beroun(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)