Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Plzeňský kraj » okres Klatovy » kostel, kaple, synagoga » Kaple Panny Marie Klatovské - Kašperské Hory (kaple)

Kaple Panny Marie Klatovské - Kašperské Hory (kaple) [41208]V blízkosti poutního kostela Panny Marie Sněžné, se nachází poutní kaple Panny Marie Klatovské, zvaná Grantl, původem ze 17. století. Přestavět ji dal děkan Mikuláš Toepper v roce 1816. Manželé Jiří a Anna Prunovi sem už v roce 1690 umístili milostný obraz Panny Marie Klatovské namalovaný na dřevěné desce. Při severní stěně kaple vyvěrá vydatný pramen, jehož voda byla prohlašována za léčivou. V 90. létech zde byl umístěn obraz Panny Marie Klatovské. Oprava r. 1773 a při oživení mariánského kultu na poč.19. století. V pol.19. století byl místo uvažovaného rozšíření kaple postaven nový poutní kostel Panny Marie Sněžné. Dnešní stav z r. 1916, oprava proběhla na poč. 90. let 20. stol.

Menší zděná stavba obdélného půdorysu s trojbokým závěrem je zastřešená mansardovou střechou se šindelovou krytinou. V ose štítového západního průčelí je umístěný segmentem zaklenutý hlavní vchod s nadsvětlíkem. Dvoukřídlé dřevěné rámové dveře jsou novodobě upraveny, v původně prosklených výplních osazeno drátěné pletivo. Trojúhelný štít nad římsou spočívá na úzké podlomenici kryté šindelem, ve středu štítu je osazen plochý dřevěný kříž. V severním průčelí boční, obdélný vstup s dvoukřídlými plnými dřevěnými dveřmi. V obou bočních stěnách je blíže závěru prolomeno okno, obě okna jsou zapuštěná, se šikmým parapetem a segmentově zaklenutá, opatřená mříží. Celou stavbu obíhá profilovaná korunní římsa. Interiér je sklenut půlkruhovou valenou klenbou, podlaha betonová s nátěrem, v části závěru stupínek. V ose závěru zděná menza, nad ní mělká nika Zde je umístěna kopie obrazu zasvěcení kaple. Původní obraz Panny Marie Klatovské byl zapůjčen muzeu Šumavy, expozici v Kašperských Horách, zůstává však součástí vybavení kaple. (Další vybavení bez památkové hodnoty.) 2) zeď s nikou a pamětním křížem Stráň, do které byla kaple vestavěna, zpevňuje kamenná zídka napojená na severní průčelí při závěru. V tomto místě je ve zdi vyhloubena půlkruhem zaklenutá koncha, v ní na parapetu umístěn na kamenném podstavci litinový kříž s ukřižovaným Kristem. Hranolový kamenný podstavec člení patka a dvoustupňová římsa, v čele nástavec pro svíčku, pod ním trubkou vytéká pramen vody do kamenné nádržky. Prostor mezi zídkou a místní komunikací je vydlážděn žulovými kostkami.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)