Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Plzeňský kraj » okres Klatovy » kostel, kaple, synagoga » Kaple Anděla Strážce - Radkovice u Měčína (kaple)

Kaple Anděla Strážce - Radkovice u Měčína (kaple) [41031]

Kulturní památka (KP)

Neorenesanční kaple z roku 1884 na obdélném půdorysu s masivní podsaditou věží nad vchodem, zakončenou vysokou jehlancovou střechou. Na protilehlé straně kaple je za hlavním oltářem malý přístavek sakristie. Předsíní umístěnou v pod věží se vstupuje do poměrně rozlehlé obdélné lodi, osvětlené po obou stranách dvojicí velkých obdélníkových polokruhově zakončených oken. Na hlavním oltáři je umístěno sousoší Anděla Strážce s dítětem. Na pravé straně lodi je umístěn oltář se sochou Panny Marie Lurdské a na levé straně oltář se sochou sv. Jana Nepomuckého.

Kaple stojí na mírném svahu na severní straně návsi a je ohrazena plotem z rámového pletiva, který v 70. Letech 80. Století nahradil původní dřevěný plaňkový plot. Vlevo od vstupu do kaple, je umístěn vlastní litinový kříž.

Historie. V lednu roku 1884 se usneslo obecní zastupitelstvo, že na místě staré, věkem sešlé kaple, bude postavena nová. Návrh a stavba kaple byla zadána stavebnímu inženýrovi, staviteli z Plánice a byla zahájena na jaře téhož roku. Dokončena pak 1 září 1884 a stavitel dostal za provedení celé stavby 1000 zlatých. Stavební materiál zaplatila obec a o jeho přivezení se postarali místní rolníci zdarma. Kaple měla mnoho dobrodinců. Tašky na její pokrytí darovala hraběnka Karolína Štaufenberková ze Žinkov. Nový zvon do věže daroval Jan Terč, rolník z Radkovic čp. 5, toho času v Klatovech. Dalšími dobrodinci pak byli: Jan a Anna Valešovi z domu čp. 6, kteří darovali oltář se sochou sv. Jana Nepomuckého, dva stříbrné svícny, na hlavní oltář čtyři stříbrné svícny a lavici. Manželé Josef a Marie Mašátovi s čp. 26, darovali oltář se sochou Panny Marie Lurdské, dva svícny a lavici. Manželé Josef a Anna Duchkovi z čp. 30, darovali velký kříž, který byl umístěn nad oltářem. František a Justina Křížovi, toho času lesní hajný v Osobovech, darovali 14 obrazů křížové cesty. Marie Horová z čp. 9, dala malý kříž ke kropence. Terezie Mašková (svobodná) z čp. 34, darovala lampu na věčné světlo. Matěj a Anna Duchkovi z čp. 12, korouhev, vyšívaný závěs a koberec k hlavnímu oltáři. Václav Duchek z čp. 5, dal opravit menší kalich, což stálo 65 zlatých. Školačka Anička Valešová z čp.26, darovala dva vyšívané polštáře pod misál.

Dne 7. Září 1884 po 9 hodině, vyšlo procesí z farního kostela sv. Mikuláše v Měčíně do Radkovic, kde hned po jeho příchodu vykonal místní farář Jan Kršík svěcení kaple. Potom byla obětována tichá mše svatá, po které kázal kaplan P.Václav Novák a na to následovala zpívaná mše svatá.

Ve věži kaple byly původně dva zvony. Zvon darovaný Janem Terčem při jejím dokončení, byl v době první světové války zrekvírovan pro vojenské účely. V roce 1931 bylo ustaveno komité a vybráno na nový zvon dobrovolnou sbírku 2 136kč. Nový zvon o váze 110 kg. byl pořízen za 1542,25 kč. A slavnostně posvěcen o pouti v roce 1931. Nezůstal zde však dlouho, poněvadž byl v době druhé světové války opět zrekvírován. Druhý menší zvon, datovaný letopočtem 1695 a pocházející nejspíše ze staré kaple, byl v té době ukryt v nedaleké studánce u čp. 44 na návsi a po skonšení války, v roce 1945 vrácen na své místo do kaple.

V kapli se do 90. Let 20. Století nacházela socha sv. Notburgy. Tato socha (původně sv. Jana Evangelisty, změněná přidáním atributů na sv. Notburgu) pochází z let 1520-1530 a je dílem řezbáře z okruhu tzv. Mistra Týneckého Zvěstování. Nyní je uložena ve Vlastivědném muzeu Dr, Hostaše v Klatovech.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)