Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Břeclav » socha, sousoší » Socha sv.Jana Nepomuckého - Drnholec (socha)

Socha sv.Jana Nepomuckého - Drnholec (socha) [40861]

Kulturní památka (KP)

Původní umístění sochy světce na mostu přes řeku Dyji v souvislosti s budováním nové silniční komunikace obcí. Podle místní tradice byla původně umístěna na přemostění řeky, kterému se říkalo tzv. desetimostí o jehož vybudování se měl zasloužit Václav Vojtěch ze Šternberka – tehdejší majitel tohoto panství. K této skutečnosti poukazují text na čelní straně podstavce s vročením k r. 1700, výzdoba jedné z kartuší, kde se nachází heraldická figura rodu Šternberků ( osmicípá hvězda) a kolem ní ovinutý řád zlatého rouna (Václav Vojtěch ze Šternberka jej obdržel v r. 1699). Materiálová disproporce díla, kdy jsou podstavec a vlastní socha vyhotoveny z odlišného materiálu (podstavec z kamene vytěženého na Stranské skále u Brna a socha z oblasti na východ od Prahy), je nejčastěji řešena dvěma způsoby. Jednak v místní tradici chovaným vysvětlením, že socha byla objednána majitelem panství v českém sochařském okruhu, přesněji v okolí sochařské dílny Brokofů, nebo, že byla usazena později na starší podstavec. Podle Geoarcheologického posudku lze nalézt u sochy sv. Jana Nepomuckého v Drnholci a soch, vytvořených některými členy dílny Brokofů materiálové shody, většina však vznikla až na konci prvního a v průběhu druhého desetiletí 18. stol.

Samotné rozšíření kultu tohoto světce, je posléze v obecné rovině spojováno s obdobím po jeho beatifikaci v r. 1721, či spíše až následek kanonizace v r. 1729. Podle obsahu textu podstavce (přetesán v mladším období?) je ovšem přesto patrné jeho určení ve spojení s tímto světcem a rokem 1700. Vznik v poměrně dlouhém období před zahájením úvodního beatifikačního procesu (1717) přitom ukazuje na jasný programový záměr objednavatele. Osobní podíl Václava Vojtěcha ze Šternberka na rozšíření kultu tohoto světce, připisovaný mu opět místní tradicí, lze ovšem vysledovat mnohem dále, neboť také jeho otec František Karel ze Šternberka a matka Ludmila Benigna rozená Kafková z Říčan, se stali příznivci tohoto světce a již v r. 1643 počali v Nepomuku na místě údajného rodného domu budovat kostel. Socha v Drnholci zachovává obvyklé kompoziční schéma, vzhledem k možnému předpokládanému datu vzniku, by však bezprostředně přejímala formu sochy sv. Jana Nepomuckého, která byla odlita podle formy vytvořené Janem Brokofem už v 80. letech 17. stol.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)