Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Břeclav » socha, sousoší » Sousoší sv. Cyrila a Metoděje - Dolní Dunajovice (sousoší)

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje - Dolní Dunajovice (sousoší) [40854]K jednou odstupňovanému čtyřbokému podstavci s okosenými nárožími přiléhají dvě úzká boční křídla. Na přední i zadní straně podstavce je vpadlý půlkruhově zakončený rám a nad ním dva fasetově vysekané trojúhelníky. Přední rám je vyplněn šedou deskou s rytým nápisem (viz níže). Nad nápisem je vyrytý malý křížek se stylizovaným rostlinným motivem. V rámu na zadní straně podstavce je nečitelný nápis, začínající písmenem J. Vpředu na spodní části podstavce je nápis: J. Kellner. Podstavec je zakončen profilovanou římsou s plastickým pásem pletence z listoví. Horní části bočních křídel jsou po stranách zakončeny přisazenými polygonálními sloupky s fasetovým svislým žlábkováním, završenými hlavicemi s plastickým dekorem vinné révy. (Z hlavic vyčnívají železobetonové trny, sochařské prvky, zde původně umístěné, dnes chybí ). Vnitřní plochy bočních křídel jsou členěny úzkými půlkruhově zakončenými vpadlými rámy s okosením a výžlabkem. V rámech je vyryta stylizovaná větvička s úponky a hrotitými listy a nad ní včela (se zbytky polychromie). Nahoře plochy bočních křídel zakončuje pás s plastickým pletencem listoví. Na římse na obdélném plintu stojí vedle sebe postavy sv. Cyrila a Metoděje, v kontrapostu s vykročenou vnější nohou. Vlevo stojí sv. Metoděj v biskupském rouchu, s mitrou, pravici má zdviženou (dnes uražená ruka zřejmě držela biskupskou berlu), levou rukou drží půlkruhově zakončenou desku s reliéfem Posledního soudu, dole opřenou o pařez. Vpravo stojí sv. Cyril s dlouhým vousem, drží v levé ruce knihu, v pravé hůl (původně asi kříž – horní část chybí. Je oděn v mnišský hábit, který je stejně jako šat Metodějův bohatě zřasen. Na ústředním podstavci se v mělké nice dochoval šestiřádkový sekaný a zlacený německý nápis v novověké neogotické minuskule a kapitále.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)