Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Brno-venkov » kostel, kaple, synagoga » Kaple sv.Jana Nepomuckého - Ponětovice (kaple)

Kaple sv.Jana Nepomuckého - Ponětovice (kaple) [40666]Politický zvrat v posledních měsících roku 1989 nastartoval v celé Československé republice všestranné uvolnění duševních, politických, tvůrčích, podnikatelských i náboženských aktiv. Občané Ponětovic se rozhodli po 14 letech  vystoupit ze svazku s MNV Šlapanice. Ve volbách v listopadu a prosinci 1990 zvolili patnáctičlenné obecní zastupitelstvo se starostou Emilem Křížem. V té době byla v Ponětovicích aktivní politická strana KDU-ČSL, která na své výborové schůzi začátkem roku 1992 iniciovala návrh na stavbu kaple s přístavbou ke stávající zvoničce. Návrh byl na veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 26. března 1992 přijat všemi hlasy k realizaci. Obětaví členové KDU-ČSL zajistili projektovou dokumentaci a zahájili jednání na stavebním úřadě o územním a stavebním řízení. Následně úkol převzala obec Ponětovice a vypsala veřejnou soutěž na zpracování projektu na stavbu kaple v Ponětovicích. Bylo přijato pět projektů. Pro stavbu byl vybrán projekt pana ing. Aleše Langa z Prahy. Obec ovšem nebyla na tento úkol finančně dostatečně připravena, proto byla 25. července 1994 založena Nadace. Dne 31. října 1994 vydal Stavební úřad Šlapanice rozhodnutí o stavebním povolení. Stavebního dozoru se ujal pan Josef Daněk, diplomovaný stavební technik z Blažovic.  

Nastala fáze intenzivního zajišťování materiálových a finančních zdrojů nutných pro zahájení stavby. Stavba byla zahájena dne 10. června 1995 za vedení pana Jana Fišera z č. p. 110. Po nezbytných terénních úpravách, kácení kaštanů a sušáku na hadice byly zahájeny výkopové práce na základech stavby. Byl odkryt hromadný hrob, který zástupci Archeologického ústavu v Brně odhadli na 16. století. Byl zachován a nachází se v prostoru pod oltářem. Základy stavby byly v roce 1995 zdárně ukončeny a v následujícím roce 1996 se zahájila generální oprava stávající zvonice. Byla stržena vadná střecha, otlučena omítka vně i uvnitř zvonice. Potřebné lešení bylo zapůjčeno z fary ve Šlapanicích. Bylo přeloženo vedení elektriky a obecního rozhlasu. V rámci „Obnovy venkova“ se podařilo ve spolupráci s Okresním úřadem Brno-venkov získat dotaci pro roky 1997, 1998 i 1999. Nastalo rychlé budování včetně výběrového řízení na dodavatele stavby. Ze tří přihlášených firem byla vybrána firma Stavkom Brno, spol. s r. o., která předložila cenově nejnižší nabídku. Na stavbě se podílely též další firmy a hlavně brigádnické práce obětavé skupiny občanů. Náklady stavby byly hrazeny téměř z 50%  ze státní dotace a z 50 % z nadace. Kolaudační řízení proběhlo dne 3. prosince 1999, rozhodnutí o užívání stavby vydáno dne 3. února 2000 stavebním úřadem Šlapanice.  

Součástí kaple je bývalá zvonice, k níž je kaple přistavěna. Přístavbu tvoří jednopodlažní stavba rotundového tvaru, ve které je malý kůr přístupný z vnitřní části modlitebny. Zvonice je zastřešena jehlanovou čtyřbokou střechou. Průchod mezi zvonicí a modlitebnou je oddělen ozdobnou kovanou mříží. Mříž zhotovil dle vlastního návrhu pan Vladimír Kuklínek z Blažovic. Na mříži je znázorněn Duch svatý pod podobou holubice. Ve stěně rotundy se nachází tři obdélníková okna, ve kterých jsou umístěny vitráže, které navrhl výtvarník, místní rodák Vít Ondráček. Vitráže jsou provedeny z litého olovnatého skla. Strop rotundy je řešen kuželovou střechou bez lucerny, který slouží nejen pro přístup světla, ale také jako větrání. Střecha zvonice i rotundy jsou kryty „kanadským šindelem“.  

Dárci a příznivci naší stavby jsou nejen občané Ponětovic a blízkého okolí, ale také z dalších měst. Velkou zásluhu na zbudování kaple mají též kněží, kteří se na správě farního úřadu podíleli po celou dobu výstavby a nemalou částkou přispěli. Byli to pan farář Josef Brtník, kaplan Dan Žůrek, farář Bohuslav Richter, kaplan Milan Mihulec a pan farář Miroslav Šudoma s kaplany Pavlem Kopečkem a Janem Hábou. Poděkování patří i Okresnímu úřadu Brno-venkov – referátu regionálního rozvoje za vstřícný přístup k realizaci akce. Samotný dík paní architektce ing. Vojtové za technickou pomoc. A v neposlední řadě patří dík i komisi z brněnského biskupství v čele s generálním vikářem Mikuláškem za pomoc při přípravě vysvěcení kaple.  

Kaple byla vysvěcena 8. května 2000 modřickým děkanem P. Karlem Pavlíčkem za účasti 600 věřících a kněží - P. Miroslav Šudoma, farář ze Šlapanic, P. Jan Hába, kaplan ze Šlapanic, P. Václav Fišer, děkan z Hustopeče, P. František Doležal, kaplan z Telnice, P. Josef Brtník, farář z Brna – Žabovřesk.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)