Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Lštění (obec) [4044]Obec Lštění se nachází na levém břehu Sázavy, v těsném sousedství s obcí Čerčany. Obec je rozdělena do dvou samostatných sídelních útvarů, a to „Lštění“ a „Zlenice“. Údolí Sázavy, v němž leží obec Lštění, patří se svými třemi historickými atributy - Kostelík na Hradišti, zbytky hradů Dubá a zlenická Hláska - k nejpůvabnějším koutům naší země.

Obec postupně vznikala v místě, kde prý původně stávala starořímská osada Lescenaum, kde vojáci římských legií střežili obchodní cestu z Římské říše k Severnímu moři.

  

Historicky nejstarší jsou zbytky hradiště na skalnatém ostrohu nad obcí s pozdějším kostelíkem, který zůstal dodnes zachován díky mnoha přestavbám. Výrazný ostroh, na tři strany spadající strmými svahy, si vyhlédli staří Slované, pravděpodobně kouřimší Zličané, kteří tady v 1. polovině 9. stol. vybudovalí pevné hradiště Lščen či Leščen (Lštění). Po nich je užívali Slavníkovci. Od 11. stol. zde bylo sídlo přemyslovské hradní správy s dvorcem kastelána, připomínané v r. 1055 kronikářem Kosmou. O rok později tady byla uvězněna švagrová vládnoucího knížete Spytihněva a choť pozdějšího prvního českého krále Vratislava, Marie. Vratislav byl tehdy nucen uprchnout před zlobou svého bratra do Uher a to tak narychlo, že ani nestačil vzít s sebou manželku, pobývající v Olomouci. Jak se lze dočíst ve starých letopisech, v zajetí na Lščenu nakládal kastelán Matiš s Marií velmi hrubě
a nedůstojně. Když byla později na přímluvu biskupa Šebíře propuštěna na svobodu, následkům útrap cestou na Moravu podlehla.

  

Hradiště Lštění bylo jednou z pevností  obklopujících původní přemyslovský státeček ve středních Čechách (Mělník, Stará Boleslav, Lštění, Tetín, Libušín a Budeč). Součástí dvorců či akropolí hradišť se staly i kostely. Ze všech knížecích rodů křesťanství přijali pouze Přemyslovci, a kostelní stavby se proto objevují jen na hradištích jimi založených či dobytých. Hradiště Lštění o rozloze 4,3 ha, rozdělené na předhradí a akropoli, bylo na všech stranách chráněno mohutnými valy, dnes již z větší části zaniklými. Z dnešního pohledu bychom prostředí hradiště nepovažovali za nijak luxusní sídlo. Jedinou kamennou architekturu představoval drobný kostelík, knížecím palácem byl prostý přízemní srub.

 

O starobylosti kostela svědčí i zasvěcení sv. Klimentu. Na přilehlém hřbitově se pohřbívalo již v mladší době hradištní. Kdy a za jakých okolností hradiště zaniklo, není známo. Snad to bylo někdy počátkem 13. stol., kdy tento již přežilý typ opevněného sídla začaly nahrazovat kamenné hrady. Lštění dosáhlo nejvěšího rozkvětu v XVI. století, kdy mělo statut městečka. Dnešní stavba je sice barokní z roku 1703, její základy jsou však ještě románské. Při rekonstrukci v letech 1972 - 1973 byl v severní stěně kostela objeven a odhalen gotický lomený portál. Na každého návštěvníka Hradiště zanechá hluboký dojem daleký výhled do krajiny.

 

Historie Zlenic se pak váže především ke dvěma bývalým hradům, z nichž se dodnes zachovaly zbytky zřícenin. Hrad Dubá, založený ve XIII. století, byl sídlem pánů z Dubé
a Zlenic, jejichž rod se významně podílel na politické scéně až do XV. století. Na Zlenickém hradě, jehož počátky se datují do první poloviny XIV. století, sídlil Ondřej z Dubé, nejvyšší sudí Království českého. V této době náležela ke zlenickému panství řada vesnic v širokém okolí.

 

Krásná poloha obce s možností podnikání nádherných, ať už pěších či cyklistických výletů po okolí, vede k velké návštěvnosti tohoto kraje a rozvoji turismu. Spojení obce
s hlavním městem a městem Benešov je dobré, neboť obec leží na trati Čerčany - Světlá nad Sázavou, Lštění jednu stanici a Zlenice dvě stanice od obce Čerčany. Tou prochází trať Praha - Benešov.

           

Ubytování nabízí Hotel Kormorán s kapacitou 20 lůžek a rekreační zařízení S. O. M. Zlenice a Sázavka s celkovou kapacitou 125 lůžek a dalšími doplňkovými službami. Sportovní areál ve Lštění se dvěma tenisovými kurty a hřištěm na minigolf je též hojně navštěvovaným místem.

 

Obec má v současné době 130 rodinných domů a žije zde celkem 320 obyvatel.
K tomuto počtu pak přináleží ještě 484 chat.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Lštění (obec) Benešov
obec, osada Lštění (osada) Prachatice(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)