Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Středočeský kraj » okres Nymburk » kostel, kaple, synagoga » Kostel sv. Leonarda - Úmyslovice (kostel)

Kostel sv. Leonarda - Úmyslovice (kostel) [39633]

Kulturní památka (KP)
    další pojmenování: Kostel sv. Linharta

Klasicistní stavba z roku 1812, obsahující částečně zdivo staršího kostela, upravená koncem 19. století neogoticky. Kostel se zrušeným hřbitovem se nachází na jižní straně protáhlé návsi.

Jednolodní orientovaná stavba s užším presbytářem a sakristií po jeho S straně. Střecha sedlová, střecha presbytáře s půlkuželovou valbou nad závěrem. Na Z předsunutá dodatečně postavená věž s jehlancovou střechou. Sakristie a přístavek schodiště po S straně věže mají střechy valbové. Kolem kostela bývalý hřbitov, obehnaný terasovou zdí z pískovce, na níž železný plot s cihlovou podezdívkou a pilíři. Na Z pilířová brána a na J pilířová branka, jejich pilíře pískovcové; v nich do terasy zapuštěná schodiště.

Kostel byl opraven. R. 1787 došlo ke zrušení rybníků oumyslovického a Šumboru. Šumbor měl výměru 558.302 m 2 a byl po vysušení pronajímán v dílcích 1087 měřic. R. 1855 - 56 byl zřízen nynější dvůr Šumbor a byl pronajímán na 12 let. R. 1883 najmul dvůr cukrovar Libice firmy Wiesner. Dle popisu Poděbradska, musela být kdysi zdejší náves rybníkem, což potvrzují i zápisky starých pamětníků, že nynější škola stojí na mokřině, do níž musel stavitel zarážet jehly. Kostel byl vystaven r. 1729 - 32 z opuky a cihel a starý zbořen. První farář Páter Marianus Straus nastoupil r. 1787 a bydlel v čp. 15 náležejícím rychtáři Václavu Peřinovi, protože fara ještě dostavena nebyla. Toho roku se náš kostel odtrhl od kostela činěvského. Dle zápisů byla zachován první zvon z r. 1594, druhý z r. 1701 a třetí z r. 1734. První varhany zde byly r. 1819. R. 1858 byla zdejší lokalie povýšena na samostatnou faru. V r. 1935 byl kostel renovován. Zvýšena byla věž, upraven vnitřek. Kolem kostela byl hřbitůvek, na který se pochovávalo až do r. 1909


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)