Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Královéhradecký kraj » okres Jičín » socha, sousoší » Mariánksý sloup-Nová Paka (sousoší)

Mariánksý sloup-Nová Paka (sousoší) [39416] Sochy to podobně jako lidé nemají vůbec jednoduché. Především v našem městě s nimi bylo v minulosti dávné i novější pohybováno až není zdrávo. Rád bych se zmínil o sochách, které jsou umístěné na náměstí a jejichž osud je oproti jiným relativně klidnější. Musíme si uvědomit, že náměstí bylo daleko menší než nynější.Před farním kostelem stály tři domy, mezi nimi a kostelem byla ulička, která byla s ulicí Komenského spojena dřevěným mostem. Z této ulice se přicházelo na náměstí po kamenném mostě, který byl od dřevěného oddělen potokem. U potoka mezi oběma mosty stál dřevěný domek, který byl v roce 1861 zbořen a potok byl překlenut. Místo dvou mostů byl zřízen jediný a náměstí bylo na východní straně rozšířeno i po zboření tří domů před kostelem. Na severní straně zasahovala do náměstí stará radnice, která bylo zbořena ve třicátých letech minulého století. Náměstí bylo v těchto místech šikmé a snižovalo se více k severu. V sedmdesátých letech 20. století se náměstí nesmyslně zbytečným bořením rozšířilo opticky na západ a ztratilo intimitu a malebnost starého rynku. To říkám jen úvodem, abychom si uvědomili základní podmínky pro umístění soch v tomto prostoru.  Patrně nejstarší sochou na náměstí, ale i v celém městě je Mariánský sloup s balustrádou, na jejíž rohových pilířích stojí sochy sv. Rocha, sv. Jana Evangelisty, sv. Šebestiána a sv. Jana Nepomuckého. Podstavec sloupu má na západní straně pod reliéfem krucifixu nápis: EX VOTO, ANNO 1716. Ano, vše by bylo jasné, ale historik města Antonín Kotík píše u roku 1666: „Na zbožný úmysl, aby město bylo chráněno od ohně, vystavěna jsou na náměstí „Boží muka“ a ustaveno prosebné procesí, jež se tu neděli před sv. Matoušem po náměstí k farnímu kostelu konávalo. Vysoký sloup s pozlacenou soškou Panny Marie v „Božích mukách“ nese však nápis: EX VOTO“, tj. „ze slibu“ a rok 1716. Jsou to patrné známky horlivého působení nových katolických farářů“. Tolik citát, ale opět ale, tak i tak. Skutečně v době stavby kláštera vznikl 11. dubna 1666 na náměstí veliký požár, který zničil celou severní stranu i s radnicí a dalších 34 domů a 6 stodol. Krutou ránu před tím zažilo město požárem a drancováním Švédy v roce 1643, v roce 1563 vyhořelo takřka celé město. Strašná morová rána přišla naposledy v roce 1586, kdy zemřela polovina obyvatel a pak v roce 1625, kdy zemřelo ve městě 450 lidí a nestačil hřbitov kolem farního kostela, takže těla byla pochována k polední straně, tedy na jih od města. Dnešní hřbitov sv. Jiří byl vysvěcen v roce 1662. Podle legendy se Novopačtí v roce 1586 i v roce 1625 modlili s prosbou o pomoc před obrazem Panny Marie a skutečně mor ustal. Pak slíbili, že Rodičce boží postaví krásnou sochu. Učinili tak, ale kdy? Snad opravdu ve zmíněném roce 1666. Vidíte, že to není jednoduché a to různým legendám kolem Mariánského sloupu není konec, zmíním se o nich v souvislosti s pomníkem Jana Husa.

sepsal Miloslav Bařina


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)