Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Královéhradecký kraj » okres Jičín » zajímavost » Palmový skleník - Kopidlno (zajímavost)

Palmový skleník - Kopidlno (zajímavost) [39076]Nejvýznamnější budovou areálu zámeckého parku (vedle budovy zámku) je stavba palmového skleníku vybudovaná v rámci radikální přestavby celého parku. Stavba byla realizována podle projektu arch. Josefa Podhájského, ale při vlastní realizaci došlo k určitým úpravám. Práce na skleníku byly dokončeny v roce 1894. Palmový skleník je řešen jako volně stojící stavba zhruba obdélníkového půdorysu se zvýrazněným středovým rizalitem. Kratší strany, opatřené zděnými trojúhelnými štíty jsou orientovány zhruba ve směru východ – západ. Objekt je přízemní, nepodsklepený, s výjimkou drobné obdélné prostory pod severní částí středního rivalitu. Hlavní průčelí je orientováno k severu. Zde je situován (v ose středového rivalitu) jeden ze tří vstupů. Další dva vstupy se nacházejí v osách bočních křídel – k východu  a  k západu.  Základní  konstrukce  je  zděná  z  cihel, omítnutá. Omítka je žlutá a bílá, přitom bílou barvou jsou provedeny římsy a další zdobné prvky. Krytina a okenní výplně jsou tvořeny kovovými žebry se skleněnou výplní. Hlavní pohledovou dominantou skleníku je jeho střední část, která má čtvercový půdorys a je až do výše korunní římsy zděná. Nároží jsou bosovaná a na obou stranách přerušená půlkruhem uzavřenou nikou s profilovaným lizenovým rámem a mušlí v konše. Střecha je kry dvoustěnnou prosklenou kupolí,  která  je  ve  středu  završena  čtverhrannou  lucernou.  Po  jižní  straně kupole vede po jejím  vnějším  plášti  kovový  žebřík  s dekorativním  zábradlím.  Podobné zábradlí obíhá i patu kupoje nad korunní římsou a drobný ochoz kolem stěn lucerny. Lucerna je zakončena nízkou stanovou stříkou se vztyčenou tepanou korouhvičkou s větrnou šipkou opatřenou letopočtem  1894.  Obě  boční  křídla  přiléhají symetricky ke středovému rivalitu z východní a západní strany. Jsou řešena shodně jak v exteriéru, tak v interiéru. Boční stěny těchto křídel jsou tvořeny nízkým zděným parapetem, na nějž dosedá kovová konstrukce skleníku. Čela jsou zděná s trojúhelníkovými štíty s drobným hranolovým nástavcem a rovnoběžně zvednutými konci. Vchody v obou křídlech jsou opatřeny dvoukřídlými dřevěnými prosklenými dveřmi. Konstrukce samotného skleníku je kovová, dvouplášťová, s výplní z čtvercových skleněných tabulek. V řezu její konstrukce tvoří tzv. tudorský oblouk. V prosklených stěnách jsou umístěna otevíratelná větrací okénka. Po hřebeni konstrukce obou křídel vede úzká pěší lávka, lemovaná z obou stran kovovým zábradlím. Při čelech obou křídel je lávka přístupná kovovým žebříkem.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)