Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Nečtiny (obec) [3828]Nečtiny leží  37 km od Plzně a 12 km východně od významné dopravní   komunikace
Plzeň - Karlovy Vary. Obec se rozprostírá v severním cípu okresu Plzeň-sever, uprostřed malebné krajiny plné lesnatých kopců, kterou oživují údolí Starého potoka a jeho přítoků.

Celé území se nachází na ploše cca 52 km2, z nichž tvoří téměř 3 000 ha lesy a asi 1 800 ha zemědělské půdy, s převahou luk a pastvin. Nadmořská výška se pohybuje mezi 550 - 690 m.

Obec Nečtiny má okolo 650 stálých obyvatel. Vytváří správní celek se 12 částmi a 10 katastrálními územími, s obecním úřadem ve stejnojmeném sídle Nečtiny. Ty, jsou přibližně se 370 trvale žijícími obyvateli také největší. Mezi dalšími obcemi spravované Nečtinami je dle významu nejdůležitější Hrad Nečtiny a Březín, naopak Jedvaniny či Leopoldov jsou osadami bez vlastního katastrálního území. Dalšími částmi obce jsou dle abecedního pořadí dále: Čestětín, Kamenná Hora, Lešovice, Doubravice, Nové Městečko, Plachtín a Račín. Posledně jmenovaná obec je zcela vysídlená, bez obyvatel, s pouze jediným dochovaným rekreačním domem uprostřed náletové zeleně.

Celé území bylo v průběhu dějin různě zalidněno, decimováno válkami a nemocemi a v době největšího rozkvětu zde žilo okolo 2 000 obyvatel. Dnešní stav trvalého obyvatelstva s hustotou cca 11 obyvatel/km2   činí z Nečtinska především rekreační území, což podtrhuje i množství chat a chalup, které v letních měsících obývá téměř 500 sezónních obyvatel. Kromě toho se území stává stále častěji cílem turistických aktivit, které láká zachovalá příroda nedotčená většími průmyslovými aktivitami.

V Nečtinech se nachází kromě základní sítě občanské vybavenosti sídlo obecního úřadu, malé zdravotní středisko, základní škola a sportovní areál. K dispozici obyvatelstvu je i řada drobných řemeslníků a služeb. Na zámku, které je sídlem Západočeské univerzity v Plzni, je školící a ubytovací zařízení včetně sportovního zázemí, v přilehlé kapli se pořádají svatby.

Na území působí Nečtinská zemědělská a.s. provozující ekologické zemědělství a pastevní odchovy masných typů skotu a ovcí. V blízkosti Březína je v provozu čedičový lom.

Nejstarší písemná zmínka o samotných Nečtinech pochází z r. 1169, když Vladislav II. daroval Johanitům Manětín "až k hranici nečtinské". Ves vlastnili pánové z Nečtin, kteří ji později na konci 13. století, prodávají čekému králi Václavovi IV.

Tato původně česká obec má bohatou a pestrou minulost, neboť ležela na staré královské spojnici mezi Prahou a Norimberkem, v blízkosti hradu Preitensteina plnícího ve své době pravděpodobně roli jednoho z vojenských strategických bodů chránících cestu. Pozůstatky tohoto hradu, založeného r. 1330 Oldřichem Pluhem, jsou nejúplnějším a nejdochovanějším z původního systému tří hradů, svědkem významného období obce.

Nečtiny, tehdy již královský majetek, jsou postupně zastavovány různým šlechtickým rodům, z nichž nejznámnější jsou Gryspekové z Gryspachu, dále Kokořovci ovládající panství od r. 1637. Poslední držitel panství se stává v roce 1838 belgicko-francouzsko-rakouský rod Mensdorf-Pouilly, který zde hospodařil až do roku 1945.

Za dlouhé období vlády šlechtických rodů se zachovala řada památek, z nichž mezi nejvýznamnější patří novogotický zámek, rodinná hrobka sv. Terezie rodu Mensdorf-Poilly, filiální kostel sv. Anny stojící vedle chudinského špitálu. Dominantou okolí je barokní kostel sv. Jakuba Většího stojící nad Nečtinami. Za zmínku stojí i nečtinská renesanční radnice - památka na bývalou měšťanskou slávu či některé stavby s cennými prvky venkovské architekury v Nečtinech či Březíně. Zde se dochoval i kostel sv. Bartoloměje.

Dnešní Nečtinsko je perspektivní málo dotčené území s velkým přírodním potenciálem a kulturní krajinou. Od roku 1990 formuluje svou novou podobu a pozici pro plnohodnotný život obyvatelstva. V roce 1992 byla na základě vypracovné urbanistické studie schválen Program obnovy, který byl formulován na základě zjištěných faktů, věcných připomínek a finančních možnostech obce.

V roce 2002 byla provedena aktualizace Programu obnovy obce Nečtiny, dokumentu, který na jedné straně prezentuje a hodnotí desetiletý vývoj obnovy a na straně druhé vymezuje další směr s cílem zapojit do obnovného procesu co nejširší spektrum obyvatelstva. 


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Nečtiny (obec) Plzeň-sever
obec, osada Hrad Nečtiny (osada) Plzeň-sever(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)