Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Vysočina » okres Havlíčkův Brod » přehrada, rybník, jezero » Vodní nádrž Břevnice - Chotěboř (přehrada, přírodní koupaliště)

Vodní nádrž Břevnice - Chotěboř (přehrada, přírodní koupaliště) [37741]V létech 1956 až 59 byla u Chotěboře na Havlíčkobrodsku vybudována sypaná přehrada Břevnice na stejnojmenném potoce pro účely zásobení užitkovou vodou CHKZ Chotěboř. Účel vodního díla: - Zásobování užitkovou vodou. - Individuální rekreační oblast. - Sportovní rybolov. - Částečná ochrana před povodněmi. Postup stavby: V roce 1951 se objevily první úvahy o vybudování nádrže pro zásobování užitkovou vodou. Kromě nedostatku vody byl brán v potaz i nedostačující technický stav jediné používané nádrže. V roce 1953 bylo vypracováno vodohospodářské řešení a úvodní projekt Hydroprojektem Praha. Konečný projekt v roce 1954 zpracoval Státní projektový ústav Hradec Králové a povolení ke stavbě vydal v roce 1955 KNV Pardubice. Samotné vodní dílo bylo postaveno v rozmezí let 1956 až 59. Generální dodavatel stavby byl Průmstav Pardubice a technologickou část stavby dodal investor CHKZ Chotěboř (Chotěbořské kovodělné závody). Nádrž byla zkolaudována v listopadu 1959 a po zkušebním provoze byla v únoru 1962 předána do trvalého užívání. Celkový náklad na stavbu činil v tehdejší době 7.8 mil. Kčs. Technický stav nádrže je neustále sledován. Vodní dílo patří do III. kategorie podle vyhlášky č.62/75 Sb. Technicko-bezpečnostní dohled vykonává správce nádrže a okresní úřad Havlíčkův Brod. V roce 1993 bylo vodní dílo oploceno jednak kvůli nevhodnému chování rekreantů a dále kvůli ochraně zařízení proti nežádoucí manipulaci. Vodní hladina je každoročně vybojkována ve vzdálenosti 50 m od hráze. Do takto označeného prostoru je vstup zakázán a lidé si musejí být vědomi toho, že pohybovat se ve vodě zejména v blízkosti odběrného objektu, na který vede ze břehu lávka, je životu nebezpečné. Vodní dílo v současné době provozuje a spravuje společnost: Chotěbořské strojírny - Služby, a.s., Chotěboř.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)