Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Myštěves (zámek) [37688]


    další pojmenování: Blažkov,

Zámek Blažkov má pojmenování od svého zakladatele Blažka (Blažkův dvůr).

Nedaleko dvora stojí barokní zámeček z první poloviny 18. století. Zámek je nejmladší zámeckou stavbou v Pocidliní. Je obdélníkového půdorysu, jednopatrový s přístavkem přízemní prosklené zimní zahrady s terasou na střeše. Hlavní zahradní průčelí se obrací ke vstupní bráně parku. Severní průčelí je ploché, s nepatrně ustupující střední částí s dvojicemi oken po každé straně vysokého schodišťového okna. Vodorovně spárované přízemí odděluje od patra výrazná římsa. Stavbu korunuje mansardová střecha s vikýři. V obytném a reprezentačním patře se zachovala část původního vybavení. Stojí ve velkém anglickém parku o rozloze 13,79 ha s rybníkem Mozourníkem, navazujícím na les. Celý zámek se odráží v hladině nevelkého rybníka. V roce 1901 jej průmyslník Gaston Malmann ze Skřivan přestavěl jako letní sídlo. Roku 1913 koupil objekt univerzitní profesor MUDr. Václav Piťha. Po znárodnění v roce 1945 byla stavba propůjčena různým společenským účelům až ji nakonec získal Národní podnik Kniha. Po různým pozdějších peripetiích, kdy sloužil údajně i jako vězení Marty Gottwaldové a skladiště, byl koncem 70. let včetně celého parku nákladně rehabilitován pro Československou televizi. Zámek Blažkov je vedle úprav provedených na budovách zámecké depandance v Chlumci nad Cidlinou jedinou novobarokní stavbou v Pocidliní, stavbou slohově velmi čistou, u níž ani příliš nepřekvapuje, že byla považována původem skutečně barokní. Přes pozdní dobu vzniku je stavba charakterizována vysokou kultivovaností důsledně barokizujícího pseudoslohového projevu i zasazením do přírodního rámce. Západně od zámku stojí při druhé bráně do parku drobný čtvercový domek strážného, rovněž s mansardovou střechou.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)