Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Řepice (tvrz) [37271]

Kulturní památka (KP)

Tvrz s hospodářským zázemím byla vystavena asi v průběhu 14. století, poté rozšířena v 16. století a po roce 1620 postupně pustla. Dochovaly se jen její zbytky (bašty, zdi, zahrada), které byly pohlceny zástavbou. Bašty mají renesanční původ. 

Tvrz vyrostla při starém vladyckém statku asi v průběhu 14. století. Písemné prameny dokládají potom zejména velkou gotickou přestavbu, provedenou někdy na přelomu 15. a 16. století patrně Janem z Řepice. Vrcholnou etapu ve stavební historii tvrze představuje přestavba po roce 1555, kdy tu vznikl komplex reprezentačního sídla (hradu) předního renesančního velmože Jana staršího Hodějovského z Hodějova s hospodářským dvorem a rozlehlými zahradami (botanickou zahradou). Na jeho nádvoří bývala studna s vchodem do podzemní chodby, vedle studně věž s kaplí, v zámku mnoho komnat a ve sklepení vzácná knihovna. Pod hradem stával pivovar (dnes čp. 15), při němž hvozd a sladovna. Zachovala se pouze jedna ze zahrad. Kromě ovoce a zeleniny se zde pěstovaly byliny a některé vzácné rostliny, popisované ještě počátkem 20. století. Celá zahrada je obehnána kamennou zdí. V západní zdi se dochovaly dvě bašty. Původně se jednalo o čtyři. Ze třetí jsou vidět zbytky zdí asi 2 m vysoké. Kde stála čtvrtá, nelze určit. Bašty prý sloužily jako předhradní střílny.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)