Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hlohovice (obec) [3715]Historický vývoj obcí Svinná a Mostiště na jedné straně, Hlohovice a Hlohovičky na straně druhé probíhal od dob nevolnictví a zrušení obecní samosprávy až do jejícho postupného obnovení po zrušení roboty, dvěma odlišnými směry a ve zcela jiných podmínkách. V době, v níž se původně svobodný vesnický lid dostal do područí šlechty, tvořily Hřešihlavy, Svinná a Mostiště jeden vladycký statek zapsaný v Zemských deskách (tzv.deskový statek) vladyků ze Svinné. Tento původní statek s vesnicemi, s lidem poddaným a se vším co k němu patřilo, byl časem rozdělen na díly, na nichž byli usazováni jednotliví členové rodu, kteří se pak nazývali buďto "z Mostiště a Svinné", nebo "na Svinné a Hřešihlavech" a pod. Jejich společným rodovým znakem byl štít červený, na něm pokosem stříbrné břevno a na něm tři zelené listy leknínové. V roce 1648 byl statek Svinná jako dědictví rozdělen na dva díly. Na první díl byla položena Svinná s Mostištěm a Lhotkou s několika poddanými v Němčovicích, Hlohovicích a Hlohovičkách, a na druhý díl položeny Hřešihlavy s Prašným Újezdem a Terešovskou Lhotkou. Naprosto jinak tomu bylo v Hlohovicích a Hlohovičkách a v jiných obcích na Křivolátsku, kde od pradávna byli na jednotlivých statcích později dědičných usazeni "manové" (služebníci krále) ku hradu Křivoklátu. V Hlohovicích bylo 9 manů robotných. Manové, tím, že se kdysi dali do královskýh služeb, požívali privilegií a dědičných statků, určitých práv a svobod, kdežto všechen ostatní vesnický lid žil v bezpravném, nevolnickém poddanství svých vrchností. Jména tehdejších manů:Švardův čp.1, Květův čp.3, Vostrovského čp.4, Baštův čp.5, Zdichův čp.9, Poplužníkův čp.16, Bašíkův čp.19, Vrbíkův čp.23, a Štěpánkův čp.26.

Škola v Hlohovicích
Dle udání starých pamětníků byla zřízena škola ve Velkých Hlohovicích před rokem 1790 a vyučovalo se prvotně v prozatímním stavení, původní čp. 27. Prvním učitelem jmenovaným r. 1785 byl Antonín Schwarz. Roku 1795 věnována část farní zahrady od tehdejšího lokálie na stavbu nové školy,původní čp.33, která stala pod patronátem zdejší obce. V roce 1829 převzal školní patronát J.J.Karel Egon kníže Fürstenberg a nechal postavit novou školní budovu uprostřed návsi. Stavbu provedl radnický stavitel Preisler. V roce 1831 po slavném vysvěcení se v této škole začalo vyučovat. Z počátku měla škola i tři třídy a navštěvovalo ji 300 žáků. Do roku 1961 jako škola dvoutřídní s pěti postupovými ročníky. Od začátku školního roku 1962-1963 organizována jako škola jednotřídní, měla čtyři postupové ročníky, pátý ročník přeřazen za ZDŠ v Radnicích. V roce 1970 zřízena opět dvoutřídní škola s pěti postupovými ročníky.Dne 29. června 1979 dochází k uzavření školy.

V roce 1850 tu žilo 398 osob a v roce 1950 mely 224 obyvatel a 72 domů.

Dne 29. ledna 1899 založen Sbor dobrovolných hasičů v Hlohovicích.

Dne 19. června 1932 odhalen pomník padlých v Hlohovicích.

Dne 24. dubna 1937 mezi 9. a 10. hod. byl vytopen spodními vodami blízký uhelný důl "Ferdinand" u Chomle. Utopilo se 14 horníků, vesměs ženatých, ve stáří mezi 25 - 40 lety. Zůstalo po nich 14 vdov a 30 sirotků. Z našich obcí to byl Jan Houška z Hlohovic, 26 letý otec 2 dětí, a ze Svinné Prokop Lehký, 36 letý otec 2 dětí, a Václav Hofman, 34 letý otec 1 dítka. Druhý den byly vyšetřovány příčiny neštěstí. Pro pozůstalé uspořádána sbírka, která byla rozdědlena většinou mezi osiřelé děti. Pohřbů utonulých se zúčastnilo veliké množství lidí, náklady hradil částečně majitel dolu L. Kautský a Fr. Cajthaml, dále hornická nemocenská pokladna a revírní rada hornická v Plzni. Poslední z pohřbů se konal až za 8 měsíců od důlní katastrofy, teprve tehdy bylo tělo nalezeno. Tehdy se o této katastrofě psalo všude jako o dani hornickému povolání. Teprve horníci z dolu Ferdinand, kteří vyváželi své mrtvé kamarády a čistili šachtu, zjistili, že k zátopě nikdy nemuselo dojít, kdyby se dodržovaly hornické bezpečností předpisy. Za dané situace mělo se předvrtávat /tak zvané bezpečnostní sondy/ a horníci by se byli zachránili.

V obci Hlohovice bylo 20. ledna 1956 založeno JZD III. typu s platností od 1. března 1956, kdy byl proveden svod dobytka. Předsedou byl zvolen Adolf Vostrý. V srpnu 1957 JZD rozšířeno, jeho členy jsou všich zemědělci.

V roce 1960 došlo ke sloučení obcí Hlohovice, Hlohovičky, Mostiště a Svinná pod společný MNV v Hlohovicích.

V roce 1965 zakoupena kamera na 16 mm film (finanční prostředky poskytlo JZD). První film byl natočen ještě téhož roku a uložen do filmové kroniky naší obce.Zakladatelem byl M. Beran a dále sním spolupracoval K. Stehlík. Založeno prosperující kino, v kulturní mistnosti ve škole, kde se promítali celovečerní filmy i filmy z naší kroniky.I v roce 1985 se pokračovalo v natáčení.Kroniku na VHS lze zapůjčit na OÚ v Hlohovicích.

Místní JZD začalo stavět jídelnu s výčepem, která byla v srpnu 1966 otevřena. Kino přestěhováno sem.

Z parku za školou, zarostlého akáty, s neupraveným terénem, vzniklo hřiště, které bylo 16.6.1968 za doprovodu hudby (Hájenka) slavnostně otevřeno sportovními soutežemi dětí dopoledne a dospělí rozehráli turnaj v nohejbalu odpoledne. Na hřišti byly umístěny dvě lodičkové houpačky (vymaloval je O. Pašek z Hlohoviček), konstrukce pro tři provazové houpačky, postavena lanovka pro děti, vyvedena voda z vodovodu JZD, postaveno doskočiště atd. 1970 postavena autobusová čekárna.

V roce 1971 zahájena stavba koupaliště v Hlohovicích a první kanalizace.

V roce 1976 došlo ke sloučení pěti okolník družstev a to: JZD "Severka" Podmokly, JZD "Háj" Mlečice, JZD "Dukla" Hřešihlavy, JZD "Vítězný únor" Hlohovice a JZD "Přátelství" Lhotka u Radnic, a vzniklo JZD "Mír" Kladruby, což bylo největší družstvo v okrese Rokycany.

2.9.1978 zprovozněna Mateřská Škola v Hlohovicích.

1979 rekonstrukce el.sítě, zahájena stavba požární zbrojnice a budovy obecního úřadu

Organizace Svazarm fungovala v naší obci od roku 1980, měla dvě odbornosti: kynologie a střelectví. Členové se sem sjíželi z dalekého okruhu k pravidelným cvičením. Organizaci vedla pí. Kreslová z Chomle. V roce 1987 si členové postavili novou budobu, která je v současné době majetkem obce a slouží k různým kulturním akcím.

17.10.1981 otevření požární zbrojnice a obecního úřadu Hlohovice čp.80.

Kolektiv mladých požárníků založen v roce 1986 pod vedením M. Mráze, P. Prachaře a Pflegera J.

V roce 1983 provedena kanalizace.

MNV v Hlohovicích v roce 1984 zahájil adaptaci budovy bývalé školy pro místní účely (pošta, tělocvična pro nově založenou TJ, prodejna, kino a pod.). 1.1.1985 pošta předána do provozu, vedoucí poštovního úřadu - M. Stehlíková. 20.9.1986 slavnostě otevřeno kino. Rekordní návštěvnost kina (106 osob) na filmu "Vesničko má středisková". 9.10.1987 za doprovodu hudby otevřena nová prodejna Jednoty rovněž v budově školy. Prodavačky: pí.Králová ze Skoupý a pí. Jiřičková.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Hlohovice (obec) Rokycany(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)