Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Řetenice (osada) [36821]Obec dnes spíše osada (něm. Jettenitz) na horním toku Zlatého potoka při silnici č. 145 ze Stach do Kašperských Hor. V centru obce kaple, která vinou rozsáhlých demolic téměř úplně ztratila podobu původní návsi. Před statkem č.pop. 11. litinový kříž. Na východním okraji vsi za posledním řetenickým domem při silnici na Nicov litinový křížek vsazený přímo do kamenné ohradní zídky, ve skále nad ním zasklený výklenek se soškou Panny Marie. Na potoku řada peřejek a menších vodopádků. Obcí prochází naučná Stezka strážců hranic (jednotek SOS) v centru vsi zastávka č. 6. této naučné stezky, nijak se však nevztahující k místu. Jednoduchá stavba se zvoničkou z pol. 19. stol. na bývalé návsi. V průčelí nika se soškou Panny Marie. Za kaplí dřevěný kříž.
Místní část Řetenic u Stach je Plánský mlýn (něm. Planzkermühl) při Zlatém potoce, pod jeho soutokem s levostranným přítokem od Nicova, čítající dnes tři domy. Minimálně dva z těchto objektů bývaly dle sdělení místních obyvatel v minulosti mlýny, na levém břehu potoka „německý“ mlýn, dolní stavení na pravém břehu potoka „český“ mlýn. Vývoj osady ani systém vodního díla mi však není příliš jasný. Každopádně ještě na mapě v 1. pol. 19. stol. stojí budovy zcela jinak než dnes. Náhon na “český“ mlýn se dle této mapy odpojoval od potoku někde pod horní pravobřežní usedlostí - jeho pozůstatkem je snad terénní nerovnost podél cesty nad mlýnem. Náhon na “německý“ mlýn není z map patrný. Jeho pozůstatkem by snad mohla být terénní nerovnost jihovýchodně od mlýna. V tomto směru na přítoku od Nicova dochován malý jez, od něj však jde terénní útvar připomínající bývalý náhon po pravém břehu Zlatého potoka. Tedy buď tento jez nepatřil k „německému“ mlýnu, a nebo náhon (který se posléze ztrácí a jeho případné křížení se Zlatým potokem není nijak patrné) přecházel na levý břeh pomocí vantroků. Na vlastní budově „německého“ mlýna již dnes nic mlýn nepřipomíná. Na jeho zahradě je kovový křížek. Dle vyprávění paní Matschinerové z Řetenic byl za 2. světové války mlynář z „českého“ mlýna pan Vrhel na základě falešného udání mlynáře z “německého“ mlýna , který se tímto snažil vyhnout vojenskému odvodu, neboť v případě uzavření konkurenčního mlýna by se zde stal nezbytným, zatknout gestapem, na přímluvu starostů okolních obcí však byl propuštěn. Osadou prochází naučná stezka (NS) strážců hranic v osadě zastávka č. 5., nijak se však nevztahující k místu. V pastvinách směrem k Řetenicím poškozený litinový křížek. Na potůčku od Řetenic několik pěkných menších vodopádů.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Řetenice (osada) Prachatice(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)