Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Radkovice (obec) [3676]Radkovice Název odvozen údajně od osobního jména Radek nebo Radech. Vesnice postavená v rovinaté poloze při potoce asi 5 km jihovýchodně, Přeštic. První zmínka z roku 1397 souvisí s prodejem tvrze, označené jako „dom v Radkovicích" půtou ze Skály zákupně svému poddanému Bohuslavovi za kopu grošů. Ves dále příslušela k hradu Skála, po jeho zániku v 16. stol. pak ke Švihovu. Roku 1568 byly Radkovice s poplužním dvorem i s pustou Skálou a Kucíny postoupeny Šebestíánovi z Říčan na Přestavlcích. Celý statek, patřící od roku 1572 Chlumčanským na Újezdě, byl nazván podle Radkovic. Na poplužním dvoře sídlil po osamostatnění koncem 16. stol. krátce Jindřich Chlumčanský a po Radkovicích se i psal. Statek příslušel od roku 1613 k Příchovicím, dle berní ruly zde bylo 10 sedláků, 2 chalupníci a 6 tzv. zahradníků, byl zde poplužní dvůr, o ovčín a mlýn. Tereziánský katastr udává po sto letech 20 hospodářů, ševce, kováře, panského hostinského a mlynáře v panském mlýně o 1 kole a stoupě. V roce 1789 zde bylo 31 čp. a 250 obyvatel V roce 1900 zde bylo 43 čp. a 249 obyvatel, mlýn. V roce 1920 zde bylo 48 čp. a 270 obyvatel. Po roce 1920 zde byla postavena stavení 49 až 55.Počet obyvatel ač přibyla stavení klesnul až na 250 obyvatel. Poslední údaje udávají 67čp. a 104 obyvatel, je zde obecní úřad, vesnici prochází červená a modrá turistická značka. Zástavba je soustředěna po obou stranách poměrně úzké ulicové návsi se čtvercovou kapličkou uprostřed a dále navazuje podél silnice do Horšic. Domy jsou z velké části tradiční, ještě klasicistního charakteru. Štítově orientovaná průčelí tvoří půvabný celek. U čp. 18 se dodnes dochovalo torzo tvrze. Z původní věžové stavby je zachován sklep a část přízemí, zbytky valového opevnění zanikly během posledního století. Na kraji vsi bývalý poplužní dvůr s dochovanými barokními objekty. Roku 1882 byl ve vsi nalezen velký poklad graM, ukrytý před r.1440. Necelé 2 kilometry jižně po červené turistické cestě je zřícenina hradu Skála.

Zdroj: http://www.radkovice.cz/historie/historie-obce


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Radkovice (obec) Plzeň-jih
obec, osada Radkovice u Budče (obec) Třebíč
obec, osada Radkovice u Hrotovic (obec) Třebíč
obec, osada Radkovice u Měčína (část obce) Klatovy(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)