Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Příchovice (obec) [3674]Příchovice – naše vesnička schovaná v krásné krajině mezi loukami, poli a lesy, vroubená potokem i řekou. Žije stále bohatým životem již dlouhá staletí. Její rozkvět, kulturní i společenský život, materiální hodnoty – to vše je práce lidí.

 Příchovické popluží patřilo k župnímu hradu Skála. Vsi vznikaly darováním půdy od župana nebo knížete vysloužilému vojínu za dobré služby. Ten se zde usadil a jak se rodina rozrůstala, majetek i ostatní záležitosti spravoval vladyka. Většinou se podle vladyky celý újezd nazýval. Z toho je možno odvodit i jméno naší obce. Przichovsky z Przichovitz je jméno staré české vladycké rodiny, která si vzala jméno od slova Priechod – Příchod – Příchovák.

 První zmínka o Příchovicích je z roku 1328, kdy je uváděn Dluhomil z Příchovic. Příchovští z Příchovic byli stará česká vladycká rodina, která měla v erbu tři husí krky se zlatými zobáky, které směřovaly do rohů červeného štítu. Na Příchovicích vládli až do roku 1575.

Pak nastalo období, kdy se příchovské panství častěji prodávalo. Určitou dobu zde vládl i rod Švihovských z Rýznberka. Od roku 1716 zaujímá významné místo v dějinách Příchovic Antonín Jindřich Henigar ze Seeberka. Původně vlastnil Horšice, ale po přikoupení Příchovic, k nimž patřily i Radkovice, Kucíny a Týniště, přesídlil do Příchovic a zde si nechal postavit v letech 1718-1719 barokní zámek. K jeho stavbě pozval význačného architekta Jakuba Augustona mladšího.

 V roce 1784 kupuje panství Příchovice hrabě Hugo Damián Ervín Schönbern z Wiesentheidu. Tento původem německý rod vlastnil v Čechách četná sídla. Na panství příchovském se vystřídalo několik potomků tohoto rodu. Posledním majitelem byl Karel Schönborn až do roku 1926, kdy proběhla parcelace.

Tradicí je dlouholetá aktivní činnost spolků. Sbor dobrovolných hasičů v roce 2005 oslavil 100 let svého trvání. TJ Příchovice reprezentuje obec v národní házené – od nejmladších žáků a žaček po dorost a družstva mužů a žen dosahují velmi dobrých výsledků. Moderní sportovní areál jim dává nejlepší podmínky. Myslivecké sdružení vybudovalo stylový areál za obcí „Na Sušárně“. Výborně funguje místní středisko junáků a skautů a v roce 2011 obnovena činnost ochotnického divadla. Ochotnický soubor Buřina Příchovice zajišťuje celoročně ve spolupráci o obcí bohatý kulturní a společenský program pro občany všech věkových kategorií. V roce 2004 byl založen též Billiard Club Příchvice.

Od roku 2004 vydává obecní úřad Příchovické noviny, kde se občané seznamují s prací OÚ, spolků, historií a současným děním v obci.

 Obec řídí 15-ti členné obecní zastupitelstvo. Příchovice, Kucíny a Zálesí tvoří správní jednotku, kde je celkem 1072 obyvatel – v Příchovicích 850, Kucínech 131 a v Zálesí 71. Vedle staré zástavby se staví moderní domy, v obci je kanalizace, vodovod a plyn.

Spolu s Přešticemi se obec Příchovice podílela na otevření vycházkové stezky v okolí Přeštic a Příchovic. Příchovické památky – Svatolabertské lázně, sv. Vojtěch, kaplička u sv. Anny s chráněnou lípou, barokní zámek, kaple sv. Jana Nepomuckého na návsi a regulovaný potok – jsou hojně navštěvovaná místa. V období adventu je u paní Andrlíkové vystaven její vlastnoručně vyřezávaný betlém, kam přicházejí malí i velcí obdivovatelé tohoto díla. Pro obec vyřezala paní Jiřina Andrlíková a každoročně jej rozšiřuje menší betlém, který je umisťován do vchodu kaple na návsi, kde po dobu adventu bývají instalovány skleněné dveře a je možné si osvícený interiér kaple s vystaveným betlémem prohlédnout.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
obec, osada Příchovice (obec) Plzeň-jih
obec, osada Příchovice (osada) Jablonec nad Nisou(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)