Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Blovice (město) [3615]První písemnou zprávu o Blovicích máme z r. 1284, kdy byly trhovou vsí, patřící cisterciáckému klášteru v Pomuku. Dle písemných pramenů z konce 14. století jsou Blovice uváděny jako městečko. Zdeněk ze Šternberka dosáhl pro Blovice na králi Jiřím z Poděbrad v r. 1465 práva svobodného prodeje a odkazu majetku.  V r. 1479 udělil král Vladislav II. obyvatelům městečka Blovic právo svobodně dědit a v r. 1509 výroční trh a právo volit si purkmistra.  V r. 1566 se Blovice staly majetkem pánů z Roupova. Královský rada a hejtman Plzeňského kraje Kryštof starší z Roupova potvrdil městečku v r. 1587 právo volného odkazu majetku a právo vaření piva. Ke konci 16.stol. připadlo panství Hradiště  (i s Blovicemi) rodu Hradišťských z Hořovic, který je držel do r. 1618. Od druhé pol. 17. stol. patřilo hradišťské panství Maxmiliánu Rudolfu, hraběti z Gutenštejna. Později se novým majitelem stal rod Kolovratů Krakovských. Jan Karel hrabě Kolovrat Krakovský (Hanuš Kolovrat) pěstoval styky s významnými představiteli české kultury a vlastenci doby např. s B. Němcovou.

Od 18. stol. jsou Blovice zvány městem a hospodářsky se rozvíjí také díky privilegiím k pořádání trhů od císařovny Marie Terezie a císaře Josefa II. Od r. 1868 zůstaly Blovice nadále sídlem okresního soudu. Rozvoji města napomohlo též, že zde od r. 1850 sídlil berní úřad a od r. 1865 okresní zastupitelstvo. Výraznou změnu ve způsobu života zdejšího obyvatelstva znamenala stavba dráhy císaře Františka Josefa I. z Plzně do Č. Budějovic v letech 1865 – 1868. Po smrti Hanuše Kolovrata Krakovského v r. 1872 získal spojené panství hradišťské, březnické a merklínské maďarský rod Pálffyů z Erdödu. V r. 1918 připadlo panství Hradiště prostřednictvím Moravské agrární a průmyslové banky Adolfu Klikarovi, továrníku z Hronova. Klikarům patřil hradišťský statek do r. 1945.

Druhá světová válka přinesla mnohým blovickým občanům strádání a utrpení. Své životy položili letci Karel Bečvář, Václav Blahna a Miroslav Drnek. V koncentračních táborech zahynuli všichni blovičtí židé. Konec těchto útrap přineslo osvobození Blovic americkou armádou 7. května 1945.  

V současné době pod město Blovice patří místní části Vlčice, Štítov a Hradišťský Újezd, Hradišťská Lhotka a Komorno. Od r. 2003 jsou Blovice sídlem úřadu s rozšířenou působností se spádovým územím pro 11 tis. obyvatel. V roce 2014 oslavilo město Blovice 730 let své existence.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie


Města, obce se stejným, nebo podobným názvem
Typ Název Vl. Zn. Okres
město, městys Blovice (město) Plzeň-jih(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)