Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Plzeňský kraj » okres Tachov » hrad, zámek, tvrz » Zámek Trpísty (zámek)

Zámek Trpísty (zámek) [36103]Svým architektonickým významem patří celá stavba k nejvýznamnějším památkám západočeského baroka.Toto postavení mezi památkami zajistil zámku především jeho stavitel,plzeňský architekt italského původu,Josef Auguston.


Zámek je vystaven na místě středověké tvrze,na okraji bývalého poplužního dvora,do něhož je obrácena i vstupní strana stavby.Hlavní dominantní průčelí směřuje do prostoru rozlehlého zámeckého parku.Patrový objekt zámecké budovy má obdélníkový půdorys,který je v příčné ose proložen dvěma oválnými prostorami.Obě vytvářejí v přízemí i v patře velké sály.Ty jsou v přízemí i v patře prostorovou dominantou vnitřního řešení celé stavby.Západní přízemní sál má funkci vstupního vestibulu,východní pak slouží k monumentálnímu propojení schodiště s parkem.Klenbu tohoto sálu vyplňuje malba zobrazující výjev z hostiny Alexanra Makedonského.Ze vstupního vestibulu vede schodiště do dlouhé chodby,spojující místnosti přízemí a schodiště do patra.Mezi další zajímavé interiéry přízemí patřídomácí kaple Panny Marie Pomocné doplněná obrazem Korunovace Panny Marie.Obytné prostory obývané rodinami majitelů zámku byly umístěny především v patře.V jeho střední části se dochoval hlavní zámecký sál s okny do parku.Plánský malíř Váslav Samuel Schmidt zde vytvořil rozměrnou malbu,která představuje prvního majitele zámku hraběte Prospera ze Sinzendorfu jako císařského vyslance před trůnem tureckého sultána.Hrabě je vyobrazen jako mladý muž,kterého velkovezír představuje sultánovi.Při spodním obvodu klenby probíhá malovaná balustráda,doplněná složitými iluzorními balkóny,pilíři a okny.Z jednoho z balkónů pak shlíží stavitel zámku,Jakub Auguston,držící v levé ruce plánek půdorysu zámecké budovy a druhou rukou cosi odměřuje kružítkem.Fresky uzavřené do bohatých štukových zrcadel bohatě zdobí i stropy dalších místností.Neobyčejnou ukázkou řemeslnické dovednosti je krov zámku,který je dílem tesaře Bartoloměje Scharfa z nedalekého Bezvěrova.


Součástí zámku byly i další obytné stavby pro služebnictvo,které se nachází při vchodu do zámku,hospodářská stavení v jeho levé části a zahradnictví v pravé části pod rybníkem.Celý areál včetně parku byl obehnán zděnou hradbou.Zámek byl od svého vzniku až do roku 1945 využíván nepřetržitě jako obydlí majitele panství.Po 2.světové válce byl na zámek dosazen správce velkostatku a nastalo období doslovného vydrancování.Jen opravdu málo věcí se dostalo do muzeí a velká část zařízení skončila svoji službu jako dřevo do kamen.Cenné předměty z rodinné výbavy se dostaly mnohdy do rukou překupníků,nebo obohatily soukromé mobiliáře. Vlastní zámek sloužil do roku 1991 většinou jako školské zařízení,nejdelší dobu tu působil širokodaleko proslavený dětský domov.Dnes je již zámek v soukromých rukou a pracuje se na jeho rekonstrukci.Snad již brzy zase bude chloubou nejen Trpíst,ale i širokého okolí.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)