Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Olomoucký kraj » okres Jeseník » hrad, zámek, tvrz » Edelštejn (zřícenina hradu)

Edelštejn (zřícenina hradu) [36]Mezi městem Zlaté Hory a Heřmanovicemi se táhne dlouhý hřeben Příčného vrchu. Na jednom jeho výběžku (v katastru obce Zlaté Hory) ve výšce 695 m se zachovaly zbytky hradu Edelštejna. Jeho jméno snad souvisí s těžbou vzácných kovu (edel - vzácný, ušlechtilý), především zlata, jež se tu provozovala již od počátku 13. století. Hrad sloužil nejen k ochraně dolů na zlato, ale střežil i důležitou cestu vedoucí z Vratislavi přes Nisu, Hlucholazy na Bruntál a dále na Moravu. Tuto dvojí úlohu umožňovala vhodná poloha s dalekým dohledem na Zlaté Hory a na rovinu táhnoucí se k Nise.

Hrad stál na skalnatém srázu a byl obklopen hradbami nestejné šíře, přerušenými jen v místech, kde byl spojen úzkou šíjí s Příčným vrchem. Od sedla Příčného vrchu byl oddělen dvěma příkopy a mohutným výškově odstupňovaným valem, který byl upraven pro obsazení obránci. Druhý příkop se zúženým valem obíhal kolem celého hradu a místy jsou dosud viditelné fragmenty jeho obezdívky.

Hradní jádro, dnes zcela zarostlé vysokými stromy, mělo podobu nepravidelného lichoběžníku, dlouhého 120 m a širokého 65 m. Hradní areál byl rozdělen nehlubokým příkopem na dvě nestejné části. V západní části hradu se nacházelo hlavní opevnění včetně válcové věže o průměru 7 m, zasazené do silné zdi. V její blízkosti byly ještě v polovině minulého století patrné stopy po studni. Hradby byly zesíleny baštou, umístěnou v rohu lichoběžníku. K hradební zdi přiléhaly obytné budovy, jejichž rozlohu dnes již nelze blíže určit, protože se zcela sesuly. Podle provedených průzkumů byly budovy pravděpodobně dvě, z nichž větší, západní, byla patrně palácem. Po věži v již. koutě jádra zůstal jen mohutný kužel. Stopy další válcové vížky uváděné staršími badateli již zcela zmizely. V druhé, slaběji opevněné části hradního areálu stály asi méně důležité hospodářské budovy (převážně dřevěné), dnes rovněž zcela srovnané se zemí. Tuto část hradu chránil ještě na dvou stranách parkán. Vstup do hradu byl pravděpodobně v západní, hlavní části objektu. To dosvědčuje i rozšířený násep v těchto místech. Cesta do brány vedla před hradem ještě po mostě přes příkop.

Z hlediska vývoje opevňovacího umění jsou důležité zbytky dvou bašt. Jihovýchodní protáhlá zaoblená s polygonálním prostorem byla patrová, se střílnami pro ručnice. Západní podkovovitá měla mimořádné rozměry a exponované umístění, což nasvědčuje o možnosti instalace děl. Obě bašty byly vybudovány po pol. 15. stol. a boční palbou bránily čelo hradu.


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)