Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Hrádek (zámek) [35595]

Kulturní památka (KP)

Původně gotická tvrz ze 14. stol., (jádro starého zámku); po r. 1568 v renesanci rozšířen a přestavěn starý zámek a přistavěn zámek nový; barokní přestavba za Friedricha Desfourse (přistaveno V křídlo nového zámku, upraveno Z křídlo při staré tvrzi, postavena kaple sv. Walburgy-1775); klasicistní úpravy (čestný dvůr nového zámku s balkonem - r.1808) Do 16. století byl zámek součástí k panství Velhartice, později ho získali Račínové z Račína, za nichž byla tvrz upravována. Hrádek drželi až do 17. století, potom panství několikrát změnilo majitele. Za Ferdinanda Desfours (roku 1731) tvrz barokně upravována a opět připojena k Velharticím.

Zámecký areál se rozkládá v severovýchodní části poměrně rozlehlé obce, zaujímá nevýrazně vyvýšené místo nad říčkou Ostružná. Terén v rámci areálu je vesměs vodorovný. Ze všech stran areál obklopuje obytná zástavba, pouze k části východní hranice je přiblížena komunikace, v severozápadním sousedství rybník. Hlavní budovy - starý zámek stojí zhruba uprostřed areálu, nový zámek je situovaný v jižní polovině areálu. Kaple sv. Walburgy je přistavěna k jižnímu okraji západního průčelí starého zámku, bývalá provozní budova pak k jeho severozápadnímu nároží. Bývalé čeledníky přiléhají k severnímu průčelí severního křídla nového zámku. Špýchar je umístěný při západní hranici areálu. Zahrada vyplňuje severní část areálu, skleník stojí na jejím severním okraji. Park se rozkládá v jižní části areálu, kaplička sv. Jana Nepomuckého je umístěná v SZ části parku.

Oblíbeným místem pro relaxaci je barokní park s otevřeným průhledem do nádherné lesnaté krajiny. Ve stínu starých stromů mohou posedět jak hosté hotelu, tak náhodní návštěvníci Hrádku. Na začátku jara 2012 prošel park přeměnou. Zeleň byla odborně ošetřena a obnoveny byly dvě původní aleje. Přibyly lavičky a hřiště pro děti. Upravena byla také plocha mezi bastiony, sloužící ke společenským hrám či ke kulturním vystoupením. Součástí úprav parku bylo i vytvoření Naučné stezky Františka Pravdy. V parku se nachází informační panely s údaji o historii zámku a obce Hrádek, seznámení se s osobností Františka Pravdy, s těžbou zlata na řece Ostružné, aj.

 


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)