Přihlásit
Mobilní verze s GPS

Wilsonův les - Brno (park) [35422]


    další pojmenování: Wilsoňák

Wilsonův les je les či spíše lesopark o přibližné rozloze 34,4 ha, rozkládající se převážně na jižním okraji městské části Brno-Žabovřesky, jižním cípem však zasahuje i na území sousední městské části Brno-střed. Lesopark se rozkládá na svahu skalnatého kopce na levém břehu řeky Svratky v moderních katastrálních územích Stránice, Pisárky a Žabovřesky.

Lesopark byl založen roku 1882 velkostatkářem a notářem rakouského a rakousko-uherského císaře Františka Josefa I., Ludvíkem Odstrčilem v těsném sousedství tehdejší osady Kamenný Mlýn na jihu tehdejšího katastru obce Žabovřesky. Díky Odstrčilově spolupráci se Žabovřeskami a Zalesňovacím a okrašlovacím spolkem Brna vznikl lesopark o dnešní výměře skoro 34 ha. Svého času se na jeho okraji, za dnešním Biskupským gymnáziem, nacházel i jehlan, připomínající císaře Františka Josefa I. Z jedlí douglasek byla na severní straně vysázena písmena FJE (František Josef, Elizabetha), viditelná z protějších kopců a údolí.

Součástí Wilsonova lesa je na úpatí svahu sportovní areál Pod lesem s historickou restaurací Rosnička a stejnojmennou víceúčelovou sportovní halou (z přelomu 80. a 90. let 20. století, známa zejména basketbalovou ligou). Na počátku 70. let 20. století byl v lese vysekán průsek a zřízena lyžařská sjezdovka s umělým povrchem. Později však byla uvedena mimo provoz a chátrala. Počátkem 21. století vznikl plán na obnovu sjezdovky, proti kterému se postavila řada obyvatel Žabovřesk včetně občanského sdružení Wilsonův les. V roce 2007 ze záměru sešlo a o rok později bylo rozhodnuto průsek začlenit do lesoparku,[1][2] k čemuž došlo v roce 2010. Na následující rok je plánována celková revitalizace parku s finanční podporou evropských fondů.[


strana 1
    Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)