Přihlásit
Mobilní verze s GPS
Jihomoravský kraj » okres Brno-venkov » most, akvadukt, viadukt » Moravské Bránice (železniční most)

Moravské Bránice (železniční most) [35383]

Kulturní památka (KP)
    další pojmenování: Ivančický viadukt

Železniční most v údolí nad řekou Jihlavou, jehož návrh předložil stavební ředitel státní železniční společnosti z Vídně, Karl von Rupert, byl postaven v letech 1868 až 1870 francouzskými železárnami za 700 tisíc zlatých. Délka konstrukce byla 373,5 m, výška 44,8 m. Úvahy, že viadukt je Eifelovým mostem, nejsou podložené fakty. Zajímavostí je, že dne 15. září roku 1870, kdy touto tratí projel první slavnostně vyzdobený vlak, byl přítomen rakouský císař František Josef I., avšak z obavy před zřícením viaduktu jej raději přešel pěšky. Most tak otevřel důležité železniční spojení mezi Brnem a Vídní. V roce 1964 byl tento viadukt uznán památkovým úřadem za kulturní památku. V roce 1968 probíhaly práce na přípravě obnovy stávajícího viaduktu. V říjnu roku 1969 byl schválen projektový na stavbu viaduktu nového. Provoz po starém železničním mostě byl ukončen 9. listopadu 1978 a byl nahrazen mostem novým. K demolici starého železničního mostu došlo v září roku 1999. Nezachránil ho ani zápis do seznamu kulturních památek.

Z původních šesti polí mostu se dochovalo pouze torzo o jednom a části dalšího pole příhradové přímopásové konstrukce ukotvené vysoko na východním svahu nad údolím Jihlavy na straně Moravských Bránic, konstrukce spočívá na západní straně u řeky Jihlavy na jednom pylonu příhradové konstrukce, který je ukotven v masivním betonovém soklu obezděném kvádříkovým zdivem. Z ostatních stavebních částí mostu se dochovaly pouze 4 další sokly pilířů a vyústění mostu na západní straně údolí na k.ú. Kounické Předměstí. MK ČSR výnosem č.j. 6437/69-II/2 ze dne 16.4.1969 zrušilo prohlášení celého mostu, kulturní památky r.č. 44969/7-836, za kulturní památku. V roce 1997 MK ČR pod č.j. 189/94 prohlášená část “přímopásové příhradové konstrukce mostovky” za kulturní památku již neexistuje, neboť byla MK ČR zbavena památkové ochrany roku 1998 - č.j. 6.749/98 - a následně odstraněna. Ve výše uvedeném rozhodnutí MK ČR o částečném zrušení “přímopásové příhradové konstrukce mostovky” bylo zdůrazněno, že zbývající část konstrukcí mostu, krajní pole pevně spojené s předmostím na levé “bránické” straně řeky Jihlavy, zůstává nadále kulturní památkou. Předmět památkové ochrany tvoří: torzo viaduktu o jednom poli mostovky s mostními opěrami na pozemcích parc.č. 1491 a 1496.


Sdílej s přáteli:  Facebook      Twitter


strana 1

Vložení nových fotografií přidat text nebo poznámku     Vložení nových fotografií přidat fotografie

(c) 2003-2020 M.Kamler - KrasneCesko.cz   *  Kopírování obsahu a fotografií jen se souhlasem autorů!
Verze pro zařízení s GPS (mobily, tablety)